Ansatte i næringsseksjonen

I næringsseksjonen i Trøndelag fylkeskommune er vi 29 ansatte i tillegg til seksjonsleder. På denne siden kan du se hvem vi er og hva vi jobber med.

Rolv Magne Dahl – seksjonsleder

913 87 784

Albertine Vian Rekdal – rådgiver akvakultur

Arbeidsoppgaver:

 • Behandle akvakultursøknader.
 • Ansvarlig for Trøndelag fylkeskommune sin fellesstand under Aqua Nor og Nor-Fishing.

 464 56 670

Portrettbilde av Birgitte Dillan.

Birgitte Dillan – seniorrådgiver opplevelsesnæringer

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for oppfølging av satsingsområde opplevelsesnæringer, med kobling mot mat, kulturminner og kultur.
 • Ansvarlig for ungdomsfondet Trønderkassa.

  996 42 160

Portrettbilde av Bjørn Grenne.

Bjørn Grenne - rådgiver

 971 47 450

Elisabeth Jee Rørvik - rådgiver innovasjonsmiljø

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av næringshager, inkubatorer og næringsklynger.
 • Videreutvikling av det regionale innovasjonssystemet.
 • Samhandling med virkemiddelaktørene.
 • Saksbehandling knyttet til næringsutvikling.

 481 97 304

Elise-Margrete Hansen Modell - rådgiver innovasjon og næringsklynger

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av næringshager, inkubatorer og næringsklynger.
 • Videreutvikling av det regionale innovasjonssystemet.
 • Samhandling med virkemiddelaktørene.
 • Saksbehandling knyttet til næringsutvikling.

 477 17 059

Portrettbilde av Ellen Hoel.

Ellen Hoel - seniorrådgiver akvakultur

 470 24 455

Ellinor Bævre Heggset - seniorrådgiver bioøkonomi

 415 40 253

Portrettbilde av Frank Sandnes.

Frank Sandnes – seniorrådgiver FoU

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektleder i DistriktForsk og DistriktForsk kommune. Han er også en del av sekretariatet i Regionalt forskningsfond Trøndelag.
 • En racer i Excel, og glad i å framstille statistikk ved hjelp av kart og figurer.

 976 48 796

Portrettbilde av Ida Valsø.

Ida Valsø – rådgiver kommunikasjon

Arbeidsoppgaver:

 • Kommunikasjon og formidling av seksjonens arbeid.
 • Jobber med å gjøre relevante virkemidler kjent, og for å kommunisere nytten av å ta i bruk regionale virkemidler for forskning og utvikling.

 995 97 544

Portrettbilde av Jon Olav Veie.

Jon Olav Veie – rådgiver landbruk

Arbeidsoppgaver:

 • Næringsutvikling på landbruksområdet, med hovedvekt på jordbruk og landbruksbasert næringsutvikling.
 • Forvaltning av de landbrukspolitiske virkemidlene Regionale tilretteleggingsmidler og midler til Rekruttering og Kompetanse.
 • Deltar også i flere satsinger og prosjekter, blant annet Kompetansenettverk lokalmat i Midt-Norge.

 74 17 81 92

Portrettbilde av Kirsti Haagensli.

Kirsti Haagensli – seniorrådgiver

 74 17 51 87

Portrettbilde av Leif Harald Hanssen.

Leif Harald Hanssen – rådgiver marin utvikling

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektleder VARP.
 • Jobber med fiskeri og kystrelaterte næringer i Trøndelag.

 906 52 942

Portrettbilde av Lill Connie Furu.

Lill Connie Furu – seniorrådgiver akvakulturforvaltning

Arbeidsoppgaver:

 • Behandler akvakultursøknader.
 • Gir uttalelser i plansaker som angår kystsonen/sjøarealet og sørger for å innhente innspill fra næringsseksjonen når det er aktuelt/relevant.

 918 37 522

Lillian Strand – seniorrådgiver energi og sirkulærøkonomi

916 85 967

Linda Bye – seniorrådgiver FoU

Arbeidsoppgaver:

 • Sekretariatsleder i Regionalt forskningsfond Trøndelag.
 • Fagkoordinator for FoU-gruppa og en del av sekretariatet i DistriktForsk og DistriktForsk kommune.

 908 42 954

Mari Roald Bern – seniorrådgiver energi og klima

908 66 006

May Britt Hansen – prosjektleder Bocuse d’Or Europe - Trondheim 2024

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre prosjektet i sin helhet.
 • Utviklingsaktiviteter og synlighet av Norge og Trøndelag som matnasjon knyttet til bl.a. rekruttering, råvarer, kokker og måltidsturisme.
 • Eiere av prosjektet er Trøndelag fylkeskommune, Næringsforeninga i Trondheimsregionen og Trondheim kommune.

992 41 415

Portrettbilde av Odd Arne Bratland.

Odd Arne Bratland – seniorrådgiver

 74 17 51 98

Portrettbilde av Ola Kolseth Dalen.

Ola Kolseth Dalen – rådgiver energi og industri

 984 47 814

Portrettbilde av Ola Kjelvik.

Ola Kjelvik – seniorrådgiver

 74 17 52 02

Portrettbilde av Ole Harris Hanssen.

Ole Harris Hanssen – seniorrådgiver regionale utviklingsmidler og omstilling

Arbeidsoppgaver:

 • Budsjett for regionale utviklingsmidler, tildeling av tilskuddsmidler til Innovasjon Norge, Siva og regionale innovasjonsselskap.
 • Regional omstilling (omstillingsprogram) og kommunale/regionale næringsfond.

 952 62 297

Portrettbilde av Peter Meinert.

Peter Meinert – rådgiver fiskeri og kystnæringer

Arbeidsoppgaver:

 • Jobber med fiskeri og kystrelaterte næringer i Trøndelag. 

 74 17 74 26

Portrettbilde av Ragnhild Vist.

Ragnhild Vist – rådgiver, opplevelsesnæring og regionale utviklingsmidler 

Arbeidsoppgaver:

 • Jobber med opplevelsesnæring og forvaltning av regionale utviklingsmidler.

 959 78 176

Rolf Kristian Wensbakk – seniorrådgiver

Arbeidsoppgaver:

 • FoU, bioøkonomi, klima og miljø i landbruket.
 • Jobber i en 50 % prosjektstilling med kontorsted Mære landbruksskole.

482 85 472

Portrettbilde av Sidsel Trønsdal.

Sidsel Trønsdal – seniorrådgiver internasjonalt samarbeid

Arbeidsoppgaver:

 • Internasjonalt samarbeid og bl.a. en del av sekretariatet for Interreg Sverige Norge og for Interreg Nord, delområde Sápmi.
 • Fylkekommunens representant i ressursgruppa for Trøndelags Europakontor.
 • Prosjektleder for Horisont Trøndelag.

 924 53 163

Portrettbilde av Sigurd Bjørgo.

Sigurd Bjørgo – fagkoordinator

 74 17 52 18

Portrettbilde av Stein Ivar Mona.

Stein Ivar Mona – seniorrådgiver internasjonal FoU

 922 40 476

Syver Lie Rønningen  trainee energi og industri

 901 93 080

Øyvind Ustad – seniorrådgiver FoU og innovasjon i offentlig sektor

 917 29 251

Sist oppdatert 29.11.2023