Ansatte i næringsseksjonen

I næringsseksjonen i Trøndelag fylkeskommune er vi 22 ansatte i tillegg til seksjonsleder. På denne siden kan du se hvem vi er og hva vi jobber med.

Albertine Vian Rekdal – rådgiver akvakultur

 • Albertine behandler akvakultursøknader.
 • Albertine er ansvarlig for Trøndelag fylkeskommune sin fellesstand under Aqua Nor og Nor-Fishing.

 464 56 670

Arild Egge – seniorrådgiver FoU

 • Arild er en del av sekretariatet i Regionalt forskningsfond Trøndelag, DistriktForsk og DistriktForsk kommune.
 • Arild jobber med regional omstilling og det regionale partnerskapet i Trøndelag.

 74 17 51 45

Birgitte Dillan – seniorrådgiver opplevelsesnæringer

 • Birgitte er ansvarlig for oppfølging av satsingsområde opplevelsesnæringer, med kobling mot mat, kulturminner og kultur.
 • Birgitte er ansvarlig for ungdomsfondet Trønderkassa.

  996 42 160

Bjørn Grenne - rådgiver

 971 47 450

Ellen Hoel - seniorrådgiver

 470 24 455

Even Ystgård – seksjonsleder

 906 42 814

Frank Sandnes – seniorrådgiver FoU

 • Frank er prosjektleder i DistriktForsk og DistriktForsk kommune. Han er også en del av sekretariatet i Regionalt forskningsfond Trøndelag.
 • Frank er en racer i Excel, og glad i å framstille statistikk ved hjelp av kart og figurer.
 • Frank er seksjonens verneombud på Fylkets hus Steinkjer.

 976 48 796

Gleny Foslie - koordinator innovasjon

 977 40 918

Ida Valsø - rådgiver kommunikasjon

 • Ida jobber med kommunikasjon og formidling av seksjonens arbeid.
 • Ida jobber med å gjøre relevante virkemidler kjent, og for å kommunisere nytten av å ta i bruk regionale virkemidler for forskning og utvikling.

 995 97 544

Jon Olav Veie – rådgiver landbruk

 • Jon Olav arbeider med næringsutvikling på landbruksområdet, med hovedvekt på jordbruk og landbruksbasert næringsutvikling.
 • Jon Olav arbeider med forvaltninga av de landbrukspolitiske virkemidlene Regionale tilretteleggingsmidler og midler til Rekruttering og Kompetanse.
 • Jon Olav deltar også i flere satsinger og prosjekter, blant annet Kompetansenettverk lokalmat i Midt-Norge.

 74 17 81 92

Kirsti Haagensli – seniorrådgiver

 74 17 51 87

Leif Harald Hanssen – rådgiver

 906 52 942

Lill Connie Furu – seniorrådgiver akvakulturforvaltning

 • Lill Connie behandler akvakultursøknader.
 • Lill Connie gir uttalelser i plansaker som angår kystsonen/sjøarealet og sørger for å innhente innspill fra næringsseksjonen når det er aktuelt/relevant.
 • Lill Connie er seksjonens verneombud på Fylkets hus Trondheim.

 918 37 522

Linda Bye – seniorrådgiver FoU

 • Linda er sekretariatsleder i Regionalt forskningsfond Trøndelag.
 • Linda er fagkoordinator for FoU-gruppa og en del av sekretariatet i DistriktForsk og DistriktForsk kommune.

 908 42 954

Odd Arne Bratland – seniorrådgiver

 74 17 51 98

Ola Kjelvik – seniorrådgiver

 74 17 52 02

Ola Kolseth Dalen – rådgiver

 984 47 814

Ole Harris Hanssen – seniorrådgiver regionale utviklingsmidler og omstilling

 • Ole Harris jobber med budsjett for regionale utviklingsmidler, tildeling av tilskuddsmidler til Innovasjon Norge, Siva og regionale innovasjonsselskap.
 • Ole Harris jobber med regional omstilling (omstillingsprogram) og kommunale/regionale næringsfond.

 952 62 297

Peter Meinert – rådgiver fiskeri og kystnæringer

 • Peter jobber med fiskeri og kystrelaterte næringer i Trøndelag. 

 74 17 74 26

Ragnhild Vist Lindberg – rådgiver, opplevelsesnæring og regionale utviklingsmidler 

 • Ragnhild jobber med opplevelsesnæring og forvaltning av regionale utviklingsmidler.

 959 78 176

Sidsel Trønsdal – seniorrådgiver internasjonalt samarbeid

 • Sidsel jobber med internasjonalt samarbeid og er bl.a. en del av sekretariatet for Interreg Sverige Norge og for Interreg Nord, delområde Sápmi.
 • Sidsel er fylkekommunens representant i ressursgruppa for Trøndelags Europakontor.
 • Sidsel er prosjektleder for Horisont Trøndelag.

 924 53 163

Sigurd Bjørgo – fagkoordinator

 74 17 52 18

Stein Ivar Mona – seniorrådgiver internasjonal FoU

 922 40 476

Sist oppdatert 04.09.2020