User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Digital utvikling

Digitalt næringsliv

Vi igangsetter og fasiliterer eksterne prosjekter innenfor digital utvikling.

Digital kommune

Vi igangsetter og fasiliterer felles tiltak innenfor digital utvikling i kommunene i Trøndelag. Dette organiserer vi gjennom Digitaliseringsutvalg Trøndelag (DiguT).

Om Digital infrastruktur

Ansvar for digital infrastruktur ligger under samferdsel i Trøndelag fylkeskommune. Klikk deg inn for nærmere informasjon.