User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Digital utvikling

Digitalt næringsliv

Vi igangsetter og fasiliterer eksterne prosjekter innenfor digital utvikling.

Digital kommune

Trøndelag fylkeskommune har hatt en ekstern satsing på digital utvikling over mange år. Kommunene i Trøndelag vies spesiell oppmerksomhet.