User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Digital kommune

Om DiguT

Digitaliseringsutvalg Trøndelag (DiguT) er et partnerskap mellom kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen og KS i Trøndelag. Overordnet mål er å få en samordnet satsing når det gjelder lederkompetanse, utvikling og anvendelse av digitale verktøy i kommunale tjenesteleveranser. Rådmennene i Trøndelag har sluttet seg til en felles samhandlingsstrategi for digital utvikling. Trøndelag fylkeskommune har ansvar for å drifte DiguT sekretariat.

Prosjekter, pågående og planlagte

Her vil vi forsøke å legge ut en liste med prosjekter vi tenker kan være relevante for kommunene i Trøndelag koblet til digitalisering/digital transformasjon.

Kompetanseløft Trøndelag - Digital Transformasjon

Kommunene i Trøndelag bygger kapasitet og kompetanse til det beste for våre innbyggere og næringsliv.

Organisering

Her finner du en oversikt over hvordan DiguT er organisert og hvordan roller og ansvar er fordelt.

Styrende dokumenter

Her finner du "Samhandlingsstrategi for digital utvikling i kommunene i Trøndelag".

eHelse

Her samler vi informasjon om prosjekter og aktiviteter som kan være relevante for kommunene i Trøndelag.

Læring og digital kompetanse

Her samler vi informasjon om prosjekter og aktiviteter som kan være relevante for kommunene i Trøndelag.

Digital arkitektur og standardisering

Her samler vi informasjon om prosjekter og aktiviteter som kan være relevante for kommunene i Trøndelag.

Arrangementer i DiguT-regi

Her vil vi legge ut litt informasjon om arrangementer i DiguT-regi, eller som vi arrangerer i samarbeid med andre aktører.

Nytt fra DiguT

Her kommer det nyheter som angår DiguT-samarbeidet