Digital kommune

Fra DiguT til DigiTrøndelag

DiguT er nå avviklet. Oppgavene er overført til DigiTrøndelag iht. vedtak i rådmannsutvalget i Trøndelag. Vedtakene finner du under Styrende dokumenter. (All informasjon DiguT-sidene er historisk og vil ikke bli oppdatert.) Vi vil benytte anledningen til å takke alle involverte parter for spennende, lærerikt, interessant, hyggelig – og til tider utfordrende – samarbeid i de årene DiguT har fungert. Vi mener vi gjennom arbeidet med DiguT har fylt et samfunnsoppdrag ved å knytte kommunene sammen på et svært viktig område. Vi er tilfreds med at kommunene selv har overtatt den videre driften og utvikling av samarbeidet. Dette har ligget til grunn for arbeidet med DiguT.
Link til DigiTrøndelag