User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Digital kommune

Om DiguT

Digitaliseringsutvalg Trøndelag (DiguT) er et partnerskap mellom kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen og KS i Trøndelag. Overordnet mål er å få en samordnet satsing når det gjelder lederkompetanse, utvikling og anvendelse av digitale verktøy i kommunale tjenesteleveranser. Rådmennene i Trøndelag har sluttet seg til en felles samhandlingsstrategi for digital utvikling. Trøndelag fylkeskommune har ansvar for å drifte DiguT sekretariat.

Kompetanseløft Trøndelag - Digital Transformasjon

Kommunene i Trøndelag bygger kapasitet og kompetanse til det beste for våre innbyggere og næringsliv.

Nytt fra DiguT

Her kommer det nyheter som angår DiguT-samarbeidet

Organisering

Her finner du en oversikt over hvordan DiguT er organisert og hvordan roller og ansvar er fordelt.

Styrende dokumenter

Her finner du "Samhandlingsstrategi for digital utvikling i kommunene i Trøndelag".

Prosjekter, pågående og planlagte

Her vil vi forsøke å legge ut en liste med prosjekter vi tenker kan være relevante for kommunene i Trøndelag koblet til digitalisering/digital transformasjon.

Læring og digital kompetanse

Her samler vi informasjon om prosjekter og aktiviteter som kan være relevante for kommunene i Trøndelag.

Digital arkitektur og standardisering

Her samler vi informasjon om prosjekter og aktiviteter som kan være relevante for kommunene i Trøndelag.

Arrangementer i DiguT-regi

Her vil vi legge ut litt informasjon om arrangementer i DiguT-regi, eller som vi arrangerer i samarbeid med andre aktører.