Storsatsing på digital utvikling i regionens småbedrifter

Bilde av en bærbar Mac.

I løpet av de neste tre årene skal småbedrifter i Trøndelag få tilbud om et digitalt kompetanseløft gjennom storsatsingen Industri 4.0 Trøndelag.

I prosjektet skal innovasjonsmiljøene i regionen utvikle og gjennomføre bransjevise kompetanseforløp, slik at de minste bedriftene skal bli bedre i stand til å utnytte ny teknologi og kunne fortsette å være konkurranse- og levedyktige.

– Vi skal hjelpe de minste bedriftene til å bli mer digitalt modne. Dette skal vi blant annet gjøre gjennom workshops og casestudier hvor vi finner ut hvilke teknologitrender som er viktigst for deres bransje og hvilken teknologi det er lurest å benytte seg av. Vi vil også hjelpe bedriftene med å utvikle digitale strategier og lavterskel utviklingsprosjekter, sier Erik Flå, prosjektkoordinator i Nasjonalparken Næringshage.

I dag mangler regionen et lavterskeltilbud innenfor digital kompetanseutvikling for de minste bedriftene. Terje Sørvik (Ap), leder i Hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune, er derfor svært fornøyd.

­– 92% av alle bedrifter i Trøndelag har under 10 ansatte. 23% av alle ansatte i regionen jobber i slike bedrifter. Prosjektet vil gi oss et mye bedre grunnlag for systematisk, langsiktig arbeid med kompetansebygging i småbedrifter, og bidra til å synliggjøre utfordringer og muligheter innenfor digital utvikling.

Mange småbedrifter er underleverandører til større bedrifter. Dersom de ikke utvikler seg digitalt vil de få problemer når kundene stiller nye krav til kvalitet og dokumentasjon.

– Det haster! Det å kunne se mulighetene for sin egen bedrift, og utarbeide en digital strategi for fremtida er viktig. På litt lengre sikt vil bruk av ny teknologi være avgjørende for å overleve, sier prosjektleder Eistein Guldseth, seniorrådgiver Digital utvikling, Trøndelag fylkeskommune.

Fakta om prosjektet

  • Det treårige mobiliserings-, modnings-, og kompetansehevingsprogrammet har fått navnet «Industri 4.0 Trøndelag – Digital transformasjon i små- og mikrobedrifter».
  • Prosjektet er at samarbeidmellom Trøndelag fylkeskommune, SIVA, Innovasjon Norge, FoU-miljø og næringshagene/inkubatorene i Trøndelag.
  • Prosjektet har et totalbudsjett på 13,9 millioner kroner. Tilbudet er et supplement til nasjonale ordninger.
  • Prosjekteier: Trøndelag fylkeskommune

 

For mer informasjon, kontakt:


Eistein Guldseth (prosjektleder), seniorrådgiver Digital utvikling Trøndelag fylkeskommune
 / +47 414 74 826

Even Ystgård, seksjonsleder Næring Trøndelag fylkeskommune
 / +47 906 42 814

Erik Flå (prosjektkoordinator), Nasjonalparken Næringshage
/ +47 932 26 780