Forskning, utvikling og innovasjon

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivet.

DistriktForsk Trøndelag

DistriktForsk er et lavterskeltilbud for forskningsumodne bedrifter og kommuner i Trøndelag. I DistriktForsk kan du få hjelp til å utvikle din prosjektidé og søke om midler til å gjennomføre et forprosjekt.

Regionalt forskningsfond Trøndelag

Regionalt forskningsfond Trøndelag er et tilbud for bedrifter og kommuner i Trøndelag som ønsker å videreutvikle sitt forskningsprosjekt og kvalifisere seg til videre forskning i regionale, nasjonale og internasjonale ordninger.