Forskning, utvikling og innovasjon

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivet.

DistriktForsk Trøndelag

DistriktForsk er Trøndelag fylkeskommunes regionale satsing for å mobilisere bedrifter og kommuner til økt bruk av FoU i sitt innovasjonsarbeid. DistriktForsk har løpende søknadsfrist.

Regionalt forskningsfond Trøndelag

Regionalt forskningsfond Trøndelag skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for innovasjon og utvikling i Trøndelag.