User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Forskning, utvikling og innovasjon

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivet.

DistriktForsk

DistriktForsk er Trøndelag fylkeskommunes nye regionale satsing for å styrke og utvikle næringslivet i fylket. DistriktForsk har løpende søknadsfrist.

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt Norge skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for innovasjon og utvikling i Trøndelag og Møre og Romsdal.