Forskning, utvikling og innovasjon

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivet.

DistriktForsk

DistriktForsk er en mobiliseringsordning for forskningsumodne bedrifter og kommuner i Trøndelag.

Regionalt forskningsfond Trøndelag

Regionalt forskningsfond Trøndelag er et tilbud for bedrifter og kommuner i Trøndelag som ønsker å videreutvikle sitt forskningsprosjekt og kvalifisere seg til videre forskning i regionale, nasjonale og internasjonale ordninger.