Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten javascript, men det vil desverre resultere i noe redusert funksjonalitet.

User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Marin sektor

Fylkeskommunens ansvar og oppgaver

Fylkeskommunen har oppgaver innenfor forvaltning og utvikling av marin sektor i fylket, og har kompetanse og økonomiske ressurser til å bidra til videre utvikling langs kysten.

Undervisningskvoter

Kort om undervisningskvoter.

Marin regional utvikling

Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør i marin sektor.

Jakt på kystsel

Fylkeskommunen behandler søknader om jakt på kystsel.

Arealplanlegging i sjø

Om fylkeskommunens myndighetsrolle innen arealplanlegging i sjø.

Forvaltning

Fylkeskommunens forvaltningsansvar på akvakulturområdet.