Marin sektor

Fylkeskommunens ansvar og oppgaver

Fylkeskommunen har oppgaver innenfor forvaltning og utvikling av marin sektor i fylket, og har kompetanse og økonomiske ressurser til å bidra til videre utvikling langs kysten.

Undervisningskvoter

Kort om undervisningskvoter.

Marin regional utvikling

Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør i marin sektor.

Jakt på kystsel

Fylkeskommunen behandler søknader om jakt på kystsel.

Arealplanlegging i sjø

Om fylkeskommunens myndighetsrolle innen arealplanlegging i sjø.

Forvaltning

Fylkeskommunens forvaltningsansvar på akvakulturområdet.