Jakt på kystsel

Fylkeskommunen har ansvaret for å behandle søknader om tillatelse til jakt på kystsel. Det er Fiskeridirektoratet som fastsetter årlige kvoter på seljakt.

Jakt på kystsel 2024

Jakt på steinkobbe i Trøndelag for 2024 er nå stengt.

  • Antall steinkobber oppdateres fortløpende på denne siden, og jakta avsluttes med en gang kvoten er nådd.
  • I område Sør-Trøndelag i Trøndelag fylke er kvoten 20 steinkobber.
  • Årets jakt på steinkobbe i Trøndelag åpnet 2. januar og var over 16. februar 2024.

I 2024 er det ikke avsatt kvote i område Nord-Trøndelag i Trøndelag fylke. Det er dermed ikke anledning til å jakte kystsel i område Nord-Trøndelag i 2024.

Digital utfylling av skjema

Du må fylle ut et elektronisk skjema for søknad om jakt på sel. 

Søknad om jakt på kystsel

Manuell utfylling av skjema (pdf-skjema)

For deg som ikke kan bruke digitalt skjema kan du levere søknad på papir.

Skjemaet laster du ned her.

Husk å legge ved skyteprøve for storviltjegere. Fjorårets skyteprøve er gyldig. Utfylt søknad med vedlegg sender du til Trøndelag fylkeskommune som vanlig post eller e-post.

Digital utfylling av fangstrapport

Fangstrapport må du fylle ut og sende til Trøndelag fylkeskommune innen angitt frist (to uker) etter endt jaktperiode. Det gjelder for alle, uavhengig av om det er skutt sel eller ikke.

Rapporteringsskjema  kystsel

Manuell utfylling av fangstrapport (pdf-skjema)

For deg som ikke kan bruke digitalt skjema kan du levere rapport på papir.

Rapporteringsskjema laster du ned her.

Forskrift

Her er lenken til forskriften med kvoter

Sist oppdatert 16.02.2024