User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Jakt på kystsel

Fylkeskommunen har ansvaret for å behandle søknader om tillatelse til jakt på kystsel. Det er Fiskeridirektoratet som fastsetter årlige kvoter.

Jakt på kystsel 2019

Kvoten på 15 steinkobber er nå tatt (11. februar 2019) og jakten for 2019 er avsluttet.

Digital utfylling av skjema

Du må fylle ut et elektronisk skjema for søknad om jakt på kystsel. Hvis du vil kan du mellomlagre søknaden, og ta den opp igjen ved å registrere deg på selvbetjeningsportalen. Etter at du har registrert deg finner du skjema under Tjenester – Digitale skjema.

Lenke til selvebetjeningsportal for å logge inn via ID-porten først

Lenke direkte til skjema

Manuell utfylling av skjema (pdf skjema)

For deg som ikke kan bruke digitalt skjema kan du levere søknad på papir. Skjemaet laster du ned her.

Husk å legge ved skyteprøve for storviltjegere. Utfylt søknad med vedlegg sender du til Trøndelag fylkeskommune som vanlig post eller e-post.

Fangstrapport

Fangstrapport må du fylle ut og sende til Trøndelag fylkeskommune innen angitt frist (to uker) etter endt jaktperiode. Det gjelder for alle, uavhengig av om det er skutt sel eller ikke. Fangstrapport kan du laste ned her

Forskrift

Her er lenken til forskriften med kvoter 

Sist oppdatert 03.10.2019