Jakt på kystsel

Fylkeskommunen har ansvaret for å behandle søknader om tillatelse til jakt på kystsel. Det er Fiskeridirektoratet som fastsetter årlige kvoter på seljakt.

Jakt på kystsel 2020

Årets jakt er avsluttet. Kvoten er tatt.

 

I 2020 er det ikke avsatt kvote i område Nord-Trøndelag i Trøndelag fylke. Det er dermed ikke anledning til å jakte kystsel i område Nord-Trøndelag i 2020.

I område Sør-Trøndelag i Trøndelag fylke er kvoten 15 steinkobber.

Status per 18.04.20: årets kvote tatt og jakten er stoppet.

Digital utfylling av skjema

Du må fylle ut et elektronisk skjema for søknad om jakt på sel. Hvis du vil kan du mellomlagre søknaden, og ta den opp igjen ved å registrere deg på selvbetjeningsportalen. Etter at du har registrert deg finner du skjema under Tjenester – Digitale skjema.

Lenke til selvebetjeningsportal for å logge inn via ID-porten først

Lenke direkte til skjema

Manuell utfylling av skjema (pdf skjema)

For deg som ikke kan bruke digitalt skjema kan du levere søknad på papir. Skjemaet laster du ned her.

Husk å legge ved skyteprøve for storviltjegere. Utfylt søknad med vedlegg sender du til Trøndelag fylkeskommune som vanlig post eller e-post.

Fangstrapport

Fangstrapport må du fylle ut og sende til Trøndelag fylkeskommune innen angitt frist (to uker) etter endt jaktperiode. Det gjelder for alle, uavhengig av om det er skutt sel eller ikke. Fangstrapport kan du laste ned her

Forskrift

Her er lenken til forskriften med kvoter 

Sist oppdatert 22.04.2020