Arealplanlegging i sjø

Fylkeskommunen er myndighet for innsigelse på vegne av akvakulturinteresser i sjø. Vi er deltagende i alle planprosesser som omhandler sjøområdene i fylket.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller innspill til arealplanlegging i sjø.

Sist oppdatert 15.02.2019