Auksjon av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022

Dato for auksjonen er fastsatt til 27. september 2022, og registreringsfristen er 30. august 2022.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt Forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2022). Den nye produksjonskapasiteten vil tildeles i de grønne produksjonsområdene 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 og 13.

Auksjonen vil gjennomføres som en simultan klokkeauksjon. Det gis i tillegg mulighet for å oppgi exit-bud. Auksjonsformatet er i hovedsak likt som ved tildelingsrunden i 2020. Vi viser til auksjonsforskriften 2022 og det detaljerte regelverket for nærmere informasjon om auksjonsformatet.

Tidspunktet for auksjonen er fastsatt til 27. september 2022.

Les mer her:

Fiskeridirektoratets temaside om auksjonen 2022