Kapasitetsjusteringsforskriften 2024 er fastsatt

Forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø i 2024 er nå fastsatt.

Se Fiskeridirektoratets nettside for kunngjøringer, søknadsskjema, veiledere og lenke til forskrift:

Kapasitetsjustering trafikklyssystemet 2024 (fiskeridirektoratet.no)

Fristen for sending av søknad om fastprisvekst, unntaksvekst og unntak fra nedjustering er 17. april 2024.