Fylkeskommunen hjelper unge inn i fiskerinæringa

Prosjektledere VARP foran logoen.
Gjennom prosjektet VARP gjør Peter Meinert (t.v) og Leif Harald Hanssen i Trøndelag fylkeskommune en viktig innsats for å hjelpe unge inn i fiskerinæringa i fylket.

Snittalderen for fiskere i Trøndelag er bekymringsverdig høy. Gjennom prosjektet VARP tar Trøndelag fylkeskommune grep for å bidra til at flere unge rekrutteres til fiskerinæringa.

VARP bistår blant annet med å finne investorer som vil gå inn som medeiere for å hjelpe unge inn i næringen.

Ved å tilrettelegge for individuell oppfølging av drift og finansiering, og ikke minst gjennom mentorordningen, gir VARP unge fiskere et lag på veien inn i yrket.

Drømmen om egen fiskebåt

Med hjelp fra prosjektet VARP og Trøndelag fylkeskommune har Kim Kjeøy nå sin egen fiskebåt. Bilde av Kim Kjeøy i båten.
Med hjelp fra prosjektet VARP og Trøndelag fylkeskommune har Kim Kjeøy nå sin egen fiskebåt.

For Kim Kjeøy (30) fra Frøya ble drømmen om egen fiskebåt realisert med hjelp fra Trøndelag fylkeskommune.

Kjeøy gikk på fiske og fangst ved Frøya videregående skole og valgte å bli værende på øya etter at studiene var fullført og har stiftet familie der.  Med egen båt driver han nå med krabbefiske på sommerstid og sjøkreps om vinteren. 

– Det er vanskelig å skaffe seg eget fartøy, hjelpen jeg har fått gjennom VARP har vært avgjørende for at jeg kunne starte for meg selv, sier en takknemlig Kjeøy.

Så behovet for rekruttering

Det er marin rådgiver i Trøndelag fylkeskommune, Leif Harald Hanssen som står bak prosjektet som skal bidra til å rekruttere unge til fiskerinæringa. Hanssen har jobbet en mannsalder i den trønderske fiskerinæringen og har sett hvor utfordrende det er å rekruttere.

– Vi er helt avhengig av å rekruttere unge mennesker inn i fiskerinæringen hvis vi skal sikre helårsdrift av den trønderske fiskeflåten.Med dette prosjektet ønsker vi å bidra til å gi unge under 35 år muligheten til å bli selvstendige fiskere, sier Hanssen.

Prosjektet eies av fylkeskommunen, men samtlige kommuner fra Leka til Hitra og Frøya er med på laget. Forsikringsselskapet Bud og Hustad deltar, og det samme gjør lokalbankene langs kysten og SMN. Dette er viktig for å nå målsettingen om at unge fiskere velger å investere i moderne båter og effektive redskaper. Egenkapitalkravet har tidligere gjerne betydd at man velger eldre båter som i mange tilfeller ender med å bli en betydelig utgiftspost.

– Lykkes vi med prosjektet, vil VARP bidra til aktivitet langs kysten, samt sørge for leveranser til landindustrien i Trøndelag.Dette er første gang et slikt prosjekt blir prøvd på fylkesnivå, derfor pryder profileringen av VARP den ene veggen på årets Trøndelagsstand på Nor-fishing, forklarer Hanssen. 

Bidra til det grønne skiftet

Trøndelag fylkeskommune og prosjektet VARP var selvfølgelig til stede på Nor-fishing som ble arrangert i Trondheim 23.-26. august. Fylkesordfører Tore O. Sandvik la vekt på hvordan fiskerinæringa henger sammen med det grønne skiftet da han åpnet Trøndelag fylkeskommunes stand på arrangementet.

– Vi må dempe gassbruken for å bidra til det grønne skiftet. Uten gass blir det vanskelig å produsere kunstgjødsel og uten kunstgjødsel er vi ikke i stand til å fø mer enn 40 prosent av verdens befolkning. Derfor må vi høste mer proteiner fra havet. Men vi kan ikke høste uten folk. Vi er nødt til å rekruttere neste generasjons fiskere inn i fiskerinæringa, hvis vi skal sikre helårsdrift og den trønderske fiskeflåten. Derfor har vi lansert prosjektet Varp, sier fylkesordføreren.

Kortreist logo

Logoen til prosjektet er kortreist, designet av våre elever ved Thora Storm videregående skole i Trondheim.

Takk til våre elever ved Thora Storm videregående skole som har designet den flotte logoen til VARP. Logoe er en fiskebåt.
Takk til våre elever ved Thora Storm videregående skole som har designet den flotte logoen til VARP.

 

Her kan du lese mer om VARP.