Veikart for industriell tareproduksjon i Trøndelag

Prosjektgruppa står oppstilt utendørs foran kontorlokalet til SINTEF SeaLab. På bildet: Aleksander Handå, Øystein Arlov, Sigurd Bjørgo, Jorunn Skjermo, Eirin Kleiven, Eivind Lona, Silje Forbord, Andreas Krogstad, Johanne Tryggvason Hosen, Ole Christian Norvik, Ole Jacob Broch, Karl Andreas Almås, og Aurora Tung Nilsen. Mari R. Bern var ikke til stede. Foto: Ida Valsø.
Prosjektgruppa på oppstartsmøte hos SINTEF SeaLab: Aleksander Handå, Øystein Arlov, Sigurd Bjørgo, Jorunn Skjermo, Eirin Kleiven, Eivind Lona, Silje Forbord, Andreas Krogstad, Johanne Tryggvason Hosen, Ole Christian Norvik, Ole Jacob Broch, Karl Andreas Almås, og Aurora Tung Nilsen. Mari R. Bern var ikke til stede. Foto: Ida Valsø.

Tareproduksjon er en voksende næring i Trøndelag, og mye aktivitet skal foregå på feltet framover. Et nyoppstarta veikartprosjekt skal bidra til at aktiviteten ender opp i industriell produksjon.

Dyrking av tare er en stor industri i andre deler av verden, mens det i Norge og Europa
fortsatt bare drives i beskjeden skala. Trøndelag har naturgitte fortrinn, betydelig forskningsaktivitet, og godt samarbeid mellom forskere og industrien. Det gir store muligheter i en voksende næring.

Blå ressurs med grønn framtid

På samme måte som for skog og andre plantevekster, binder tare karbon gjennom fotosyntesen. Taren kan omdannes til biokull, deponeres på store havdyp eller å brukes som råstoff til å erstatte fossile råstoff. Dette vil kunne gjøre at en industriell dyrking av tare blir en klimapositiv virksomhet av betydning.

Samtidig som tareproduksjonen har en klimapositiv effekt, skal den også gi verdiskaping for den blå sektoren. Hensikten med prosjektet er derfor å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier.

Dyrking og utnyttelse av tare

Med utgangspunkt i Trøndelagsregionen skal det gjennomføres prosjekter rettet mot
tare for 300 - 400 millioner kroner i løpet av de kommende 8-10 år. Veikartet skal bidra til at denne aktiviteten ender opp i industriell produksjon.

Veikartet skal beskrive de grepene som må gjennomføres for å oppnå en oppskalert industriell dyrking av tang og tare. Dette innebærer en skalering som går langt ut over det en finner på dagens nivå.

I prosjektet skal de blant se nærmere på bruksområdene for tare, som energi, fôr og til humant konsum. Og på videreutvikling av dagens teknologi for effektivisering innenfor dyrking, høsting og foredling av tare.

Om prosjektet

Trøndelag fylkeskommune har bevilga 2,8 millioner kroner til prosjektet «Utarbeidelse av veikart for industriell dyrking av tare i Trøndelag». Prosjektet har 12 måneders varighet.

Den 16. mars var deltakere i prosjektet samla til kick-off hos SINTEF SeaLab på Brattørkaia i Trondheim. Delprosjektledere og styringsgruppe består av aktører fra SINTEF Ocean og SINTEF Industri, industrien ved Frøy ASA og Seaweed Solutions AS og Trøndelag fylkeskommune.