Kunngjøring av restauksjon 2023

Restauksjon av produksjonskapasitet til akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret foregår 2.-5. oktober 2023.

Restauksjonen foregår fra og med mandag 2. oktober til og med torsdag 5. oktober. Det betyr at bud kun kan inngis i dette tidsrommet.

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at produksjonskapasitet som gjenstår etter forrige auksjonsrunde nå skal tildeles gjennom en lukket budrunde.

Fiskeridirektoratet vil stå for den praktiske gjennomføringen av auksjonen. Registreringsskjema vil publiseres i god tid før auksjonen. 

Les mer her:

Fiskeridirektoratet.no – informasjon og registreringsskjema