Opplevelsesnæring

Reiseliv

Reiseliv er et viktig næringsområde for Trøndelag. Fylkeskommunen bidrar aktivt i reiselivsutviklingen gjennom planlegging, tilrettelegging og konkrete tiltak. Fylkeskommunen tar et direkte ansvar for en rekke fellesoppgaver i reiselivet gjennom å finansiere reiselivsprofileringen av Trøndelag.

Lokalmat

Trøndelag er kanskje landets beste region på lokal mat, og de over 200 produsentene av lokal mat i Trøndelag har vært godt representert når nasjonale matpriser har vært delt ut de siste årene.

Naturopplevelser

Friluftsliv og naturopplevelser er en viktig del av opplevelsestilbudet i Trøndelag, både for utenlandske og norske tilreisende. Turisme kan bidra til bedre tilrettelegging, sikring og skjøtsel i naturområder som kommer alle til gode.

Kulturarv

Kulturarv er en ressurs som gir muligheter for verdiskaping og næringsutvikling gjennom kommersielle opplevelser og nye bruksmuligheter for private og reiselivsnæring. Godt tilrettelagte kulturminne gir bedre besøkstall samt mulighet for å skape nye attraksjoner og opplevelser i regionen.

Kulturnæring

Kulturnæringer regnes som økonomisk verdiskaping basert på kulturelle produkter. Kulturnæringer som faller inn under prioriteringene til strategi for innovasjon og verdiskaping er konsepter og produkter innen kultur som retter seg mot et kommersielt marked.