Opplevelser

Opplevelser i Trøndelag er et prioritert område i Strategi for verdiskaping. Opplevelser er definert som et mangfold av aktiviteter, severdigheter og omgivelser knyttet til mat, natur, kultur, kulturarv og større arrangement, som Trøndelag kan tilby besøkende og lokalbefolkning. Innenfor næringsområdet vil utvikling av aktører, attraksjoner og produkter som kan tiltrekke seg besøkende, samt kommersielle opplevelser være i sentrum. Utvikling av opplevelser som ikke har næring som formål vil dekkes opp av andre målsettinger som f.eks. folkehelse, kulturtilbud og bevaring av felles kulturarv.

Scenario for opplevelsesnæringene

Scenario for opplevelsesnæring i Trøndelag er et kunnskapsgrunnlag og rammeverk for utvikling av opplevelsesnæringene fram mot 2030. Det unike med Trøndelag som opplevelsesregion er det som er skapt av menneskene. Strategien mot 2030 er å ta hele Trøndelag i bruk gjennom den trønderske drivkraften, og utvikling av innhold og kommunikasjon rundt konseptene: Trønderske gjestebud, Trønderske underverker og Trøndersk naturglede.

Fylkeskommunens rolle og regionalt reiselivsoppdrag

Fylkeskommunen bidrar aktivt i reiselivsutviklingen gjennom planlegging, tilrettelegging og konkrete tiltak. Trøndelag fylkeskommunene tar et direkte ansvar for en rekke fellesoppgaver for reiselivet. Dette arbeidet er rigget gjennom det regionale reiselivsoppdraget. Oppdraget er lagt ut på anbud.

Trønderske gjestebud

Trønderske gjestebud bygger på det gode vertskap, trøndersk mat og mattradisjoner, trivelige måltider, lokal kultur og gode samtaler. Alle som driver med matopplevelser vil kunne finne sin plass i konseptet Trønderske gjestebud, samtidig som de har rom til å bygge sitt eget lokale konsept. Det skal samarbeides om spennende gjestebudkonsepter på tvers i Trøndelag.

Trøndersk naturglede

Trøndersk naturglede fremmer aktive naturopplevelser over hele Trøndelag, både for aktive mennesker og de som heller vil sitte og nyte. Konseptet kan brukes overfor mange ulike gjestetyper. Alle aktører og destinasjoner som fremmer og leverer naturopplevelser kan finne sin plass i dette konseptet.

Trønderske underverker

Trønderske underverker er både kjente attraksjoner, som Nidarosdomen, Røros og Stiklestad, men det kan også være kunst, kulturminner, bygninger, kulturlandskap og store eller små underverker. Alle som har en attraksjon eller en historie som kan presenteres og oppleves som et stort eller lite underverk, kan finne sin plass i dette konseptet.

Kulturnæring

Kulturnæringer regnes som økonomisk verdiskaping basert på kulturelle produkter. Kulturnæringer som faller inn under prioriteringene til strategi for innovasjon og verdiskaping er konsepter og produkter innen kultur som retter seg mot et kommersielt marked.