Lokalmat

Trøndelag er kanskje landets beste region på lokal mat, og de over 200 produsentene av lokal mat i Trøndelag har vært godt representert når nasjonale matpriser har vært delt ut de siste årene.

Trøndelag har som mål å bli Nord-Europas matregion nr. 1. Dette gjennom økt produksjon av matspesialiteter basert på trøndersk og sørsamisk kultur, og økt produksjon og verdiskaping gjennom økt differensiering og utvikling av nye nisjeprodukter.  Lokalmat er en viktig del av opplevelsesnæringene i regionen.

Sist oppdatert 24.10.2017