Reiseliv

Reiseliv er et viktig næringsområde for Trøndelag. Fylkeskommunen bidrar aktivt i reiselivsutviklingen gjennom planlegging, tilrettelegging og konkrete tiltak. Fylkeskommunen tar et direkte ansvar for en rekke fellesoppgaver i reiselivet gjennom å finansiere reiselivsprofileringen av Trøndelag. 

Landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv AS har en viktig rolle i arbeidet med opplevelsesnæringer gjennom å ivareta regionens behov for fellesoppgaver på reiselivsområdet.  Fylkeskommunen har gitt Trøndelag Reiseliv det regionale mandatet gjennom anbud hvor selskapet skal utfører reiselivsoppgavene på Trøndelagsnivå (2019-2022). Oppdraget har tre hovedområder: markedsføring/markedsarbeid, utvikling og kompetanse/rådgivning.

Les om Trøndelag Reiseliv på deres nettsider. 

 

 

Sist oppdatert 25.02.2019