Energi, industri og mineraler

Energi

Les hvordan Trøndelag fylkeskommune jobber med energi

Industri

Les hvordan Trøndelag fylkeskommune jobber med industri

Mineraler

Les om hvordan Trøndelag fylkeskommune bidrar med forvaltning av mineraler