Energi, industri og mineraler

Industri

Les hvordan Trøndelag fylkeskommune jobber med industri

Energi

Les hvordan Trøndelag fylkeskommune jobber med energi

Mineraler

Les om hvordan Trøndelag fylkeskommune bidrar med forvaltning av mineraler