Industri

Grønt industriløft Trøndelag

Grønt industriløft Trøndelag er et prosjekt med mål om å gi bedre gjennomførings- og omstillingsevne i og rundt industrien i Trøndelag. Fokuset er både på etablert industri og nye grønne verdikjeder. Trøndelag skal være rigget til å bidra til de nasjonale målene om å kutte utslipp med 55 %, øke eksport utenom olje og gass med 50 %, og skape 300 000 nye jobber innen 2030.

Tre avgrensede samfunnsoppdrag skal ligge til grunn for det videre arbeidet:

  • Utvikle grønn sirkulær industri gjennom industriell symbiose på tvers av verdikjeder.
  • Bygge infrastruktur for grønn sirkulær industri.
  • Ha et kompetanseløft for å realisere grønn sirkulær industri.

Organisering

Hovedutvalg for næring og industri i Trøndelag fylkeskommune er prosjekteier, og Næringspartnerskap Trøndelag er styringsgruppe. Prosjektet er rigget med prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune, en arbeidsgruppe fra Innovasjonsteam Trøndelag og en referansegruppe ved behov.

Framdriftsplan

Arbeidet med Grønt industriløft Trøndelag er organisert i tre faser. 

  • Fase 1 2023: forankring og organisering
  • Fase 2 2024: mobilisering, kartlegging og analyse
  • Fase 3 2025: gjennomføring og koordinering

En mer detaljert framdriftsplan med aktiviteter og tidslinje vil være klar i februar 2024. Se foreløpig prosjektplan vedtatt av hovedutvalg for næring og industri den 15. november 2023:

Prosjektbeskrivelse Grønt industriløft Trøndelag

Status Trøndelag

Informasjon om utslipp og verdiskaping i industrien ligger på Trøndelag i tall.

Trøndelag i tall

 

Nasjonalt veikart for grønt industriløft

Veikart: Grønt industriløft

Veikart 2.0: Grønt industriløft

Kontaktpersoner

Lillian Strand
Seniorrådgiver
74 17 51 95 916 85 967
Elisabeth Jee Rørvik
Rådgiver
74 17 41 99 481 97 304
Sist oppdatert 04.04.2024