Digitale bevis

Høsten 2018 innførte Trøndelag fylkeskommune digitale skolebevis for sine elever, lærlinger og lærekandidater. Beviset vil være det primære beviset utlevert av fylkeskommunen og kan eksempelvis brukes som identitetskort ved eksamen, godkjent legitimasjon for reise med AtB eller hos andre aktører som tilbyr studentrabatt. I samme løsning vil elever også finne sitt bibliotekkort, som kan benyttes på skolebibliotekene. Elever, lærlinger og lærlingekandidater vil motta en sms med informasjon om pålogging når beviset er klart til å benyttes for de ulike brukerne. Elever vil motta dette i forbindelse med skolestart og lærlinger/lærekandidater ved godkjenning av lærekontrakt/opplæringskontrakt.

Kom i gang med digitalt bevis for elever, lærlinger og lærekandidater:

1.Last ned

Gå til App Store eller Google Play og last ned appen "Pocket ID"

2. Logg inn

Logg inn i mobilappen med din private FEIDE-id

3. Bekreft bilde eller ta nytt

Bekreft eksisterende bilde fra det skoleadministrative systemet eller ta nytt bilde

4. Løsningen er klar til bruk!

 

5. Trøbbel med noe ? Ta kontakt med pocketid-hjelp@trondelagfylke.no 

Fra skoleåret 2018/2019 vil elever i Trøndelag fylkeskommune få elevbeviset og bibliotekkortet digitalt på mobilen. Det kan benyttes som identitetskort ved eksamen, godkjent legitimasjon for reise med AtB eller hos andre aktører som tilbyr studentrabatt. 

I samme løsning vil du også finne ditt bibliotekkort, som kan benyttes på skolebibliotekene, ved å skanne QR koden på kortet. 

Kontaktpunkter for hjelp med løsningen

Kontakt administrative ansvarlige på din skole for brukerhjelp, endring av bilde eller om du av årsak ikke kan benytte deg av denne løsningen. 

Kontakt IKT - ansvarlig på din skole ved tekniske feil eller problemer. 

Fra høsten 2018 innfører Trøndelag Fylkeskommune digitale lærling- og lærekandidat bevis. Fra tidligere har ikke lærlinger og lærekandidater hatt bevis, og Trøndelag er først ute blant landets fylkeskommuner. Beviset vil være den enhver tid gyldige dokumentasjonen på at en er lærling eller lærekandidat med en aktiv kontrakt i Trøndelag Fylkeskommune. 

For hjelp og tekniske problemer kontakt seksjon for utdanning ved på mail: pocketid-hjelp@trondelagfylke.no

Trøndelag Fylkeskommune forbeholder seg retten til å sperre tilgangen til løsningen ved eventuell misbruk av løsningen. 

Jeg får ikke logget på med eller mangler feide bruker

I Pocket ID må du benytte din Feide påloggingsinformasjon. Ved tildeling av nye bruker i Feide kan noen oppleve at Feidebrukeren ikke fungerer optimalt ved at brukernavn/passordet ditt er ikke korrekt koblet mot Feide. 

Gå til bruker.trondelagfylke.no - velg "glemt passord" og følg prosedyren for å sette nytt passord. Prøv deretter på nytt med å logge deg inn på Pocket ID.  

 

 

 Jeg får beskjed om at skolen min ikke benytter Pocket ID

For alle nye elever og ved skolestart kan enkelte oppleve at brukeren ikke er aktiv i Pocket ID. Dette betyr at du ikke er blitt registrert som elev og/eller med tilstrekkelig informasjon i de skoleadministrative systemene for at kunne få frem ditt skolebevis.  Prøv igjen påfølgende dag eller ta kontakt med skolen din. 

Er det krav til bildet?

Det må være et portrettbilde som benyttes i Pocket ID. Når det skal tas en selfie blir du gitt noen retningslinjer, samt en hjelpefunksjon for å sørge for at ditt portrettbilde blir best mulig. 

Feil informasjon registrert

Informasjonen som ligger i elev- og lærlingebeviset er hentet automatisk fra fylkets systemer og det er ikke mulig å endre i applikasjonen.

-        Elever: informasjonen hentes fra det skoleadministrative systemet til fylkeskommunen. Ta kontakt med administrasjonen på din skole for å endre informasjonen.

-        Lærlinger og lærekandidater: informasjonen hentes fra Vigo som benyttes av opplæringskontoret. Ta kontakt med ditt opplæringskontor dersom det er feil eller skal endres informasjon knyttet til ditt lærlingebevis.

Hvordan kan jeg endre bilde?

Når du har lastet opp nytt bilde eller bekreftet eksisterende ved innrullering i løsningen vil bildet være lås. For å endre bildet må det nullstilles i fylkets administrative systemer. Kontakt for endring av bilde: 

  • Elev: ta kontakt med administrativt ansvarlig på din skole
  • Lærling/lærekandidat: send en mail til pocketid-hjelp@trondelagfylke.no

Endring i elevinformasjon er foretatt i administrasjonssystemet, hvorfor blir det ikke oppdatert i løsningen?

Informasjon fra fylket blir oppdatert i PocketID hver natt. Alle endringer vil følgelig oppdateres påfølgende dag. Dette vil eksempelvis gjelde dersom du nylig har endrer skole eller klasse. 

Hva kan jeg benytte elev-, lærling- og lærekandidatbeviset til?

Beviset er Trøndelag Fylkeskommunes gyldige bevis for legitimering av sin status som elev, lærling eller lærekandidat. Eksempelvis vil det kunne være mulig å benytte beviset ved legitimering i forbindelse med eksamen, ved reise på AtB eller ovenfor bedrifter. En rekke aktører tilbyr også rabatterte tilbud, men det er imidlertid opp til den enkelte aktør om en ønsker å gi tilbud og eventuelt akseptere beviset.

Hvordan kan en være sikker på at beviset fortsatt er gyldig?

Beviset vil daglig oppdatere seg med aktuell status for eleven/lærlingen/lærekandidaten. Inne i applikasjonen vil en i tillegg kunne teste gyldigheten ved hjelp av en kontrollfunksjon. .

Problemer med å lese QR kode på mobilen

Lysstyrken på mobilskjermen må stå på fullt for best resultat. Gå til innstillinger på telefonen og juster opp lysstyrken. 

Får ikke tilgang til biblioteksfanen

Du har ingen bibliotekskode registrert på din profil, ta kontakt med administrativ ansvarlig ved din skole for å få lagt inn.

Feil bibliotekkode vises

Kontakt administrativt ansvarlig ved skolen for å få endret bibliotekkoden. 

Sist oppdatert 24.05.2019