Digitale bevis

Bilde av skolebevis

Trøndelag fylkeskommune tilbyr flere digitale bevis og informasjon til sine elever, lærlinger og lærekandidater gjennom appen PocketID. Elev- og lærlingbevis kan for eksempel brukes som identitetskort ved eksamen og som godkjent legitimasjon hos enkelte aktører som tilbyr studentrabatt.

Trøndelag fylkeskommune forbeholder seg retten til å sperre tilgangen til løsningen ved eventuell misbruk av løsningen. 

Elever vil motta en sms med informasjon om pålogging når brukeren i PocketID kan aktiveres. Elever vil motta denne informasjonen i forbindelse med skolestart. Det er viktig å merke seg at aktiverings-koden som står i denne SMSen kun er gyldig i 20 dager.

 1. Last ned

  Gå til App Store eller Google Play og last ned appen "Pocket ID"
 2. Logg inn

  Logg inn i mobilappen med din private FEIDE-id
 3. Bekreft bilde eller ta nytt

  Bekreft eksisterende bilde fra det skoleadministrative systemet eller ta nytt bilde
 4. Løsningen er klar til bruk!

Trøbbel med noe? Ta kontakt med oss for hjelp på epost:
pocketid-hjelp@trondelagfylke.no

Lærlinger skal benytte SMS som pålogging i Pocket ID.

 1. Last ned Pocket ID fra Appstore eller Google Play
 2. Installer appen på din telefon
 3. Velg «alternativ innlogging» når du skal logge på
 4. Velg så «Logg inn med SMS»
 5. Du vil da motta påloggingsinformasjon på SMS

Dersom du opplever problemer med innlogging med SMS kan du sende en henvendelse til 

 

Digitale bevis er gyldig dokumentasjon så lenge du er elev i Trøndelag fylkeskommune.

Trøndelag fylkeskommune tilbyr et digitalt elevbevis. Dette kan for eksempel brukes som identitetskort ved eksamen og eller som legitimasjon hos enkelte aktører som tilbyr studentrabatt. 

Elever med rett til fri skoleskyss, får tilgang til digitalt skyssbevis i PocketID. Du finner mer informasjon om skoleskyss og søknadsskjema her. Du kan også lese om skoleskyss på atb.no.

Digitalt bibliotekkort inneholder en QR kode som brukes ved alle skolebibliotekene. 

Elevhjelpa er en bestillingstjeneste som gjør det raskt og enkelt for elever å ta kontakt med elev- og skolehelsetjenesten ved sin skole. Du kan lese mer om dette på elevhjelpa.no

Kontakt administrative ansvarlige (f.eks. resepsjonen) på din skole for brukerhjelp, endring av bilde eller om du har andre spørsmål. Ved tekniske feil eller problemer kontakter du IKT-ansvarlig på din skole. 

 

Informasjon om bevis for lærlinger og lærekandidater

Digitale bevis for lærling- og lærekandidat er gyldige dokumentasjonen på at du er lærling eller lærekandidat med en aktiv kontrakt i Trøndelag fylkeskommune. Når din kontrakt er godkjent av Trøndelag fylkeskommune, vil du motta en sms med for å opprette din FEIDE bruker.

Lærlinger og lærekandidater til og med 34 år kan kjøpe billetter med studentrabatt hos AtB. Du må ha gyldig bevis, og Pocket ID er ditt reisebevis nå. Ved kontraktstidens slutt er du selv ansvarlig for å endre din periodebillett fra student til voksen.

VY gir ikke studentrabatt til lærlinger da de er kategorisert som elever som mottar lønn eller annen godtgjørelse som en del av skolegangen og ikke har krav på studentrabatt.

Ønsker du å vite mer om gjennomføringen av ditt læreforhold? For informasjon om dine plikter og rettigheter i læreforholdet, lærlingsamlinger og støttespillere i Trøndelag fylkeskommunen. Sjekk ut dette: Lærlingitrondelag.no

Jeg får ikke logget på med eller mangler feide bruker

I Pocket ID må du benytte din Feide påloggingsinformasjon. Ved tildeling av nye bruker i Feide kan noen oppleve at Feidebrukeren ikke fungerer optimalt ved at brukernavn/passordet ditt er ikke korrekt koblet mot Feide. 

Gå til bruker.trondelagfylke.no - velg "glemt passord" og følg prosedyren for å sette nytt passord. Prøv deretter på nytt med å logge deg inn på Pocket ID.  

 

 

 Jeg får beskjed om at skolen min ikke benytter Pocket ID

For alle nye elever og ved skolestart kan enkelte oppleve at brukeren ikke er aktiv i Pocket ID. Dette betyr at du ikke er blitt registrert som elev og/eller med tilstrekkelig informasjon i de skoleadministrative systemene for at kunne få frem ditt skolebevis.  Prøv igjen påfølgende dag eller ta kontakt med skolen din. 

Er det krav til bildet?

Det må være et portrettbilde som benyttes i Pocket ID. Når det skal tas en selfie blir du gitt noen retningslinjer, samt en hjelpefunksjon for å sørge for at ditt portrettbilde blir best mulig. 

Feil informasjon registrert

Informasjonen som ligger i elev- og lærlingebeviset er hentet automatisk fra fylkets systemer og det er ikke mulig å endre i applikasjonen.

-        Elever: informasjonen hentes fra det skoleadministrative systemet til fylkeskommunen. Ta kontakt med administrasjonen på din skole for å endre informasjonen.

-        Lærlinger og lærekandidater: informasjonen hentes fra Vigo som benyttes av opplæringskontoret. Ta kontakt med ditt opplæringskontor dersom det er feil eller skal endres informasjon knyttet til ditt lærlingebevis.

Hvordan kan jeg endre bilde?

Når du har lastet opp nytt bilde eller bekreftet eksisterende ved innrullering i løsningen vil bildet være lås. For å endre bildet må det nullstilles i fylkets administrative systemer. Kontakt for endring av bilde: 

 • Elev: ta kontakt med administrativt ansvarlig på din skole
 • Lærling/lærekandidat: send en mail til pocketid-hjelp@trondelagfylke.no

Endring i elevinformasjon er foretatt i administrasjonssystemet, hvorfor blir det ikke oppdatert i løsningen?

Informasjon fra fylket blir oppdatert i PocketID hver natt. Alle endringer vil følgelig oppdateres påfølgende dag. Dette vil eksempelvis gjelde dersom du nylig har endrer skole eller klasse. 

Hva kan jeg benytte elev-, lærling- og lærekandidatbeviset til?

Beviset er Trøndelag Fylkeskommunes gyldige bevis for legitimering av sin status som elev, lærling eller lærekandidat. Eksempelvis vil det kunne være mulig å benytte beviset ved legitimering i forbindelse med eksamen, ved reise på AtB eller ovenfor bedrifter. En rekke aktører tilbyr også rabatterte tilbud, men det er imidlertid opp til den enkelte aktør om en ønsker å gi tilbud og eventuelt akseptere beviset.

Hvordan kan en være sikker på at beviset fortsatt er gyldig?

Beviset vil daglig oppdatere seg med aktuell status for eleven/lærlingen/lærekandidaten. Inne i applikasjonen vil en i tillegg kunne teste gyldigheten ved hjelp av en kontrollfunksjon. .

Problemer med å lese QR kode på mobilen

Lysstyrken på mobilskjermen må stå på fullt for best resultat. Gå til innstillinger på telefonen og juster opp lysstyrken. 

Får ikke tilgang til biblioteksfanen

Du har ingen bibliotekskode registrert på din profil, ta kontakt med administrativ ansvarlig ved din skole for å få lagt inn.

Feil bibliotekkode vises

Kontakt administrativt ansvarlig ved skolen for å få endret bibliotekkoden. 

Sist oppdatert 29.08.2023