Fremtidens hurtigbåt

Slik kan kan fremtidens hurtigbåt bli seende ut:
 LMG og SES-X Nederst f.v.: Transportutvikling og ESNA
Slik kan fremtidens hurtigbåt bli seende ut. Øverst f.v.: LMG og SES-X Nederst f.v.: Transportutvikling og ESNA

Fremtidens hurtigbåt er et samarbeidsprosjekt mellom de fire fylkeskommunene Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

Prosjektet har som mål å lede an i utviklingen av morgendagens løsninger innenfor persontransport på sjø, gjennom å utvikle nullutslippsløsninger for hurtigbåter som minimum oppfyller dagens krav til både fart, komfort og sikkerhet.

Milepæler

Det er så langt i prosjektet lyst ut to konkurranser under fanen Fremtidens hurtigbåt II, en før-kommersiell anskaffelse innenfor energieffektivt design og en konkurransepreget dialog knyttet til hydrogen som energibærer.

Målsettingen er å utvikle en nullutslippsløsning for hurtigbåt med 30 % lavere energiforbruk målt mot dagens referansefartøy. Seks leverandører ble invitert til å signere FoU-kontrakter på senhøsten 2021, og fire leverandører ble med videre i fase 2. 

I fase 2 ble det lagt ned et solid stykke arbeid knyttet til verifisering av designforslagene for energieffektive hurtigbåter, gjennom blant annet modelltester og analyser. Evaluering av resultatene i desember 2022 viste at samtlige leverandører oppnådde målsettingen om minst 30 % forbedring i energieffektiviteten og på bakgrunn av dette ble alle fire invitert med inn i tredje og avsluttende fase.

Tredje fase gikk ut på å sluttføre designprosessen frem til et stadium hvor kravspesifikasjon var utarbeidet, hovedtegninger godkjent og byggepris innhentet. Når den 17 måneder lange designprosessen ble avsluttet i mai 2023, stod prosjektet igjen med fire svært spennende og ulike konsepter som viser at det er mulig å oppnå nullutslippsløsninger på hurtigbåt med store reduksjoner i energiforbruket, høy fart og god rekkevidde ved bruk av effekt-, skrog- og propulsjonsteknologier på nyskapende måter. Resultatene har gitt prosjektet et godt grunnlag for å påbegynne neste fase i arbeidet, som er forberedelsen av en anskaffelse av et energieffektivt pilotfartøy.

Les også: Disse er videre i konkurransen om fremtidens hurtigbåt

Rapporter

Eker Design Informasjonsrapport Fase1.pdf ESNA - Informasjonsrapport Fase1.pdf LMG Marin - Informasjonsrapport Fase1.pdf SES-X Informasjonsrapport Fase 1.pdf Transportutvikling Informasjonsrapport Fase1.pdf UMOE Informasjonsrapport Fase1.pdf Offentlig rapport ESNA.pdf Offentlig rapport LMG Marin.pdf Offentlig rapport SES-X (Pascal).pdf Offentlig rapport Transportutvikling.pdf

 

Hydrogenløpet ble lyst ut rett før påsken 2022 og tre leverandører ble invitert til å delta i konkurransen som var rigget som en konkurransepreget dialog. Det overordnede målet med konkurransen var å utvikle, sikkerhetsgodkjenne og demonstrere hydrogendrevne hurtigbåter. 

Dialogfasen, hvor målet var å bli enige om endelig kravspesifikasjon og kontraktskrav før deltakerne skulle inviteres til å levere tilbud i tråd med disse kravene, pågikk til og med høsten 2023.

Grunnet manglende finansiering til bygging av fartøy ble det fattet beslutning om å avslutte kontraktene med de to gjenværende leverandørene før tilbudsfasen. Leverandørene fikk i midlertid anledning til å fullføre designet av sine konsepter og leverte sluttrapport i februar 2024. Både ESNA og TECO/Umoe oppnådde i løpet av prosjektperioden midlertidig sikkerhetsgodkjenning fra Sjøfartsdirektoratet og presenterte sine konsepter på et digitalt seminar i april 2024. 

Rapporter

Offentlig sluttrapport ESNAOffentlig sluttrapport TECO 2030 og Umoe

 

 

 

Flere nyheter om fremtidens hurtigbåt 

08.05.2024 - Hydrogendrevne hurtigbåter vil revolusjonere det martime grønne skiftet
18.04.2024 - Hydrogenseminar 
05.02.2024 - Vil ha staten med på fremtidens hurtigbåt
30.01.2023 - Grønne hurtigbåter ei sjømil videre 
21.04.2022 - Disse er videre i konkurransen om fremtidens hurtigbåt
10.11.2021 - Jakten på fremtidens hurtigbåt er i gang
03.09.2019 - Framtidas hurtigbåter gir null utslipp 
07.11.2018 - Zero-pris til Trøndelag fylkeskommune 
10.04.2018 - Jakten på fremtidens hurtigbåt 

 

 

Sist oppdatert 06.05.2024