Jakten på fremtidens hurtigbåt er i gang

Seks leverandører vil levere fremtidens hurtigbåt.

5. november 2021 signerte fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag, Erlend Solem, utviklingskontrakter med seks leverandører i prosjektet Fremtidens hurtigbåt ll.

Kontraktene ble signert på vegne av fylkeskommunene Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark. Dermed er en for alvor i gang med å utvikle hurtigbåter for fremtiden.

Alle seks takket ja

Konkurransen energieffektivt design ble kunngjort 1. oktober, og i de påfølgende ukene har et stort team vurdert både kvalifikasjonskrav og idéskisser.

Åtte leverandører leverte tilbud. Av disse ble seks leverandører invitert til å delta i prosjektet og motta et tilskudd på 1,5 millioner kroner til videreutvikling av sitt designkonsept.

16,5 millioner kroner i utviklingsmidler

De neste fem månedene skal Eker Design, ESNA, LMG Marin, SES-X, Transportutvikling og Umoe Mandal jobbe videre med sine konsepter.

I begynnelsen av april 2022 vil inntil fire leverandører inviteres med i prosjektets neste fase for videreutvikling og modelltesting av designet. Konkurransens avsluttende fase starter ved årsskiftet 2022/2023 der inntil tre leverandører får i oppgave å ferdigstille fartøydokumentasjon, inkludert kostnadsramme for bygging og drift av fartøyet. Totalt kan leverandører som får være med hele veien motta inntil 16,5 millioner kroner hver i utviklingsmidler.

Minimum 30 prosent reduksjon

Om halvannet år, i mai 2023, avsluttes designdelen av hurtigbåtprosjektet. Målet er da å ha utviklet nullutslippshurtigbåter med minimum 30 prosent lavere energiforbruk sammenlignet med dagens fartøy. Ambisjonen er å bruke de innovative design- og teknologiløsningene som en mal i fremtidige hurtigbåtanskaffelser.

Oppdragsgiver er godt fornøyd med oppstarten av konkurransen og ser frem til å følge leverandørene videre i jakten på fremtidens hurtigbåt.

Prosjektet er støttet av Klimasats, en støtteordning underlagt Miljødirektoratet for reduksjon av klimagassutslipp. 

Kontakt:

Ragnhild Harsvik Ødegaard
Rådgiver
74 17 95 40 909 17 152

 

Her er forslagene fra de seks leverandørene:

Illustrasjon av hurtigbåt fra Eker design.
Slik ser Eker design at fremtidens hurtigbåt kan se ut (Illustrasjon: Eker design).
Illustrasjon av hurtigbåt fra LMG Marin.
Slik ser LMG Marin at fremtidens hurtigbåt kan se ut (Illustrasjon: LMG Marin).
Illustrasjon av hurtigbåt fra SES-X
Slik ser SES-X for seg at fremtidens hurtigbåt kan se ut (Illustrasjon: SES-X).
Illustrasjon av hurtigbåt fra Transportutvikling.
Slik ser Transportutvikling for seg at fremtidens hurtigbåt kan se ut (Illustrasjon: Transportutvikling).
Illustrasjon av fremtidens hurtigbåt fra Umoe.
Slik ser Umoe fore seg at fremtidens hurtigbåt kan se ut (Illustrasjon: Umoe).
Bilde av hurtigbåt fra Esna.
Slik ser ESNA for seg at fremtidens hurtigbåt kan se ut (Illustrasjon: ESNA).