Utviklingsprosjekter

Fremtidens hurtigbåt

Fremtidens hurtigbåt er et samarbeidsprosjekt mellom de fire fylkeskommunene Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

MoST

Et prosjekt som jobber med gode og effektive løsninger for bedret mobilitet i Stor- Trondheim.