User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Zero-pris til Trøndelag fylkeskommune

Prisen ble tatt imot av prosjektleder Morten Berntsen og leder i Hovedutvalg for transport, Per Olav Hopsø. Videre fra venstre står juryen; administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård, tidligere justisminister og leder i Venstre Odd Einar Dørum og daglig leder i miljøstiftelsen Zero, Marius Holm.
Foto: Jørn Arve Flått
Prisen ble tatt imot av prosjektleder Morten Berntsen og leder i Hovedutvalg for transport, Per Olav Hopsø. Videre fra venstre står juryen; administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård, tidligere justisminister og leder i Venstre Odd Einar Dørum og daglig leder i miljøstiftelsen Zero, Marius Holm. Foto: Jørn Arve Flått

Trøndelag fylkeskommune vant 3. prisen for Årets lokale klimatiltak 2018, med prosjektet "Fremtidens hurtigbåt". Vinnerne ble offentliggjort og hedret på Zerokonferansen 7.november i Oslo.

Begrunnelsen for at Trøndelag fylkeskommune er nominert:
Som ledd i oppnåelsen av egne klimamål har fylkeskommunen igangsatt utvikling av et helt nytt produkt. Med sitt utviklingsprosjekt bidrar Trøndelag til å påskynde utviklingen av nye nødvendige løsninger for utslippsfri transport til sjøs. I tillegg til å gi reduserte klimagassutslipp vil dette på lengre sikt kunne gi grobunn for ny næringsutvikling. Viktig er det også at utviklingsprosjektet gjennomføres i samarbeid med mange andre fylkeskommuner, slik at de teknologiske løsningene vil kunne få et godt marked fra starten. Juryen berømmer Trøndelag både for et innovativt og dristig initiativ. 

Det er andre året på råd at Trøndelag får en miljøpris fra Zero.  I fjor vant Sør-Trøndelag fylkeskommune «Årets lokale klimatiltak 2017»  for innkjøp av fossilfrie busser.

Arbeidet med framtidens hurtigbåter har sitt utspring i fylkeskommunale strategier. Det overordna og viktigste er at fylkestinget vil at utslippene fra fylkeskommunens virksomheter skal ned.  Dagens fossile hurtigbåter er en kilde til mye forurensing. Dagens hurtigbåtsamband har like store utslipp som dagens busstransport i Trøndelag til sammen. Derfor er det mye å hente på å utvikle nye utslippsfrie hurtigbåter. 

Den andre strategien som er førende for prosjektet er Trøndelag fylkeskommune sin innkjøpsstrategi.  Den legger opp til fylkeskommunen skal bruke sin innkjøpsmakt til å stimulere til utvikling av ny klimavennlig teknologi. 

- Prosjektet «Framtidens Hurtigbåter» er unikt.  Vi gikk ut med en utviklingskontrakt der vi satte som krav utslippsfrie hurtigbåter og næringslivet responderte lynraskt. Vi har lokale og regionale aktører som nå går i bresjen for å utvikle nye båter med nye energiløsninger, ny teknologi og nye skrog, sier leder for Hovedutvalg Transport Per Olav Hopsø (Ap). 

Han var i Oslo og mottok prisen onsdag kveld.  

- Om prosjektet lykkes vil næringslivet i regionen sitte i førersetet for utviklinga av nye klimavennlige hurtigbåter ikke bare i Trøndelag, men også i andre deler av verden, sier Hopsø. 

1.plassen gikk til Flora kommune for «Passasjerbåt på hydrogen», 2.plassen gikk til Båtsfjord kommune med «elektrisk fiskebåt».