TT- kort (tilrettelagt transport)

Samferdsel TT kort (Foto: Inga Rossing)

TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse.

Søk om TT-kort

Hvem kan få TT- kort? 

Du kan få TT-kort hvis: 

 • du ikke kan reise med kollektive transportmidler på grunn av en funksjonsnedsettelse som er livsvarig eller varer i lenger enn to år 
 • du har folkeregistrert adresse og er bosatt i Trøndelag 
 • legen din har sendt inn legeerklæring om hvorfor du trenger TT-kortMerk at du også må sende inn søknad om TT-kort i eget skjema. 

Det gir ikke rett til TT-kort hvis: 

 • dhar vansker med å bære varer, bagasje eller annet mellom hjem og stoppested 
 • du ikke har tilbud om offentlig transport på hjemstedet

TT-ordningen er ikke et lovfestet tilbud og ingen søkere har automatisk rett til, eller krav på transporttilbudet.

Tildeling og bruk 

TT-ordningen er ment til fritidsreiser med drosje. Det er Trøndelag fylkeskommune som avgjør hvor mye som tildeles TT-kortet gjennom det årlige budsjettet. Derfor kan beløpsverdi variere fra år til år. Alle får likt grunnbeløp.  

Du skal ikke bruke TT-kortet til reiser som blir dekket av andre tilskuddsordninger, som for eksempel: 

Du kan sjekke hvor mye du har igjen på kortet på flere måter: 

 • Sjekk saldoen ved å skrive inn brukernummeret ditt på www.rtt.no/tt. Brukernummeret ditt står på TT-kortet. 
 • Send SMS med brukernummeret til 40 46 60 00. 
 • Ring Rogaland Taxi på tlf. 51 90 90 01. Det er Rogaland Taxi som administrerer TT-kort for Trøndelag. 
 • Spør drosjesjåføren som kan fortelle deg saldoen din. 
 • Har du mistet eller blitt frastjålet kortet, eller fungerer ikke kortet, kontakt Rogaland Taxi på tlf. 51 90 90 01. 

For å få TT-kort må to ting gjøres: 

 1. Du eller din verge må sende inn søknadsskjema til Trøndelag fylkeskommune
 2. Legen din må sende innlegeerklæring til Trøndelag fylkeskommune i eget skjema. 
  Vi behandler ikke søknanden din før legen har sendt inn legeerklæring. 

I søknaden om TT-kort må du svare på: 

 • hvem du er  
 • hvor du bor og hvordan du reiser i dag  
 • hva slags funksjonsnedsettelse du har  
 • hvorfor du ikke kan reise med kollektive transportmidler

Du trenger ikke passfoto for å søke. 

Har du ikke BankID? 

Hvis du ikke kan bruke det elektroniske søknadsskjemaet fordi du for eksempel ikke har BankID, kan du bruke papirskjema

Skjemaet sendes til: 
Trøndelag fylkeskommune
TT-ordningen
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Du kan søke når som helst i løpet av året. 

 • Det tar inntil fire uker å behandle en søknad om TT-kort.  
 • Hvis det kommer mange søknader samtidig, kan det hende det tar lenger tid. Da vil du få beskjed om det. 

Jeg har mistet TT-kortet og må bestille nytt, hva gjør jeg? 

Du må ringe vår oppgjørssentral Rogaland Taxi på 51 90 90 01. De kan sperre TT-kortet ditt og sende deg nytt kort. 

Ja. Egenandelen ordinær sats er 20%. Redusert sats er 10%, og gjelder for ungdom mellom 10 og 20 år.  

TT-kortet varer i to, eller til maks seks år. Det står i vedtaket hvor lenge TT-kortet ditt varer. Du får et varsel tre måneder før TT-kortet utløper, slik at du rekker å søke på nytt. 

 • Du kan reise hvor du vil i hele landet, så lenge du reiser med en drosje som kan ta imot betaling med TT-kort fra Trøndelag fylkeskommune. Du må selv passe på at du har nok penger på kortet til å betale for reisen.  
 • For turer med drosjer utenfor Trøndelag bør du ta kontakt med den drosjesentralen du vil bruke på forhånd for å forsikre deg om at TT-kort fra Trøndelag aksepteres. 

 

 • Det tildelte beløpet er kun disponibelt for det halvåret det er tildelt, og kan ikke overføres til påfølgende periode. Alle TT-brukere får tildelt nytt beløp to ganger i året, henholdsvis 1. januar og 1. juli. 

Grunnbeløpet er likt for alle, selv om transportbehovene er ulike. 

 • Hvis din funksjonsnedsettelsehar endret seg, mådu søke om TT-kort på nytt og du må ha ny legeerklæring.  
 • For eksempel kan det være at du har behov for rullestoltilpasset drosje. 
 • Har du ikke behov for TT-kortet ditt lenger kan du ringe Trøndelag fylkeskommune og gi beskjed. 

 

 

TT-kortet belastes med ordinær drosjetakst. Denne kan variere ut fra område og tid på døgnet. Du kan be om pris på forhånd. Ved ankomst skal kortet da belastes laveste pris av forhåndspris og hva taksameteret viser. 

Ja, du kan ha med en eller flere personer i drosjen og betale med ditt TT-kort. Din ledsager må stige på og av på samme sted som deg.

Har du familie kan dine barn under 16 år reise sammen med deg vederlagsfritt.

Nei, du bestiller taxi selv og betaler med ditt TT-kort. Det er ikke andre passasjerer som sitter på, med mindre du tar med deg noen. 

 

Du må kontakte drosjeselskapet i forkant og sjekke om de tar TT-kort. Trøndelag fylkeskommune har ikke en oversikt over selskaper som godtar TT-kort og ikke. 

Ja. Har du for eksempel lite igjen på TT-kortet og vil bruke bankkort i tillegg, kan du splitte betalingen og bruke både TT-kort og bankkort. 

Ja, du kan bruke kortet når på døgnet du har behov for det. 

 • Hvis du flytter ut av Trøndelag fylke er du forpliktet til å melde adresseendring til både folkeregisteret og fylkeskommunen.

  Du mister da retten til TT-kort fra oss og du må søke på nytt i den fylkeskommunen du flytter til.

   

   

TT-kortet er personlig og må ikke overlates eller lånes vekk til andre. Familie og venner kan ikke låne TT-kortet for å for eksempel handle for deg. 

 • Skal verge logge inn med bank-ID til den han/hun søker for eller med egen bank-ID og søke på vegne av noen?  
 • Begge deler er mulig. Felt for fødselsnummer er redigerbart i søknadsskjemaet. 

Såkalt «modding» er lov så lenge magnetstripen er leselig. 

 • Du kan klage på vedtaket dersom du har fått avslag på søknaden om TT-kort. 
 • Frist for å klage er tre uker fra du har mottatt vedtaket. I klagen bør du begrunne hvorfor du mener at vedtaket er feil. Du må signere klagen selv. Dersom noen andre signerer klagen, må du legge ved fullmakt. 
 • Vi vil først vurdere klagen, og innhente flere opplysninger hvis nødvendig. Dersom vi ikke omgjør vedtaket vil vi sende klagen videre til klagenemnda i Trøndelag fylkeskommune for endelig behandling. 
 • Du kan sende inn klageskjema på to måter:
 1. Her finner du digitalt klageskjema
 2. Her kan du laste ned papirversjon og sende til Trøndelag fylkeskommune sin postadresse. 

 

 

 

Åpningstid telefon kl. 10:00–14:00 

Telefon: 74 17 40 00 

Les også: Ny organisering av TT-ordningen i Trøndelag 

Sist oppdatert 04.03.2024