TT-kort

TT-ordningen

Tilrettelagt transport for personer med varig funksjonsnedsettelse som ikke kan, eller har store vansker med å benytte kollektivtransport. TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Brukerhefte

Brukerhefte

Skjema

Søk om TT-kort her. OBS! Skjemaet skal sendes til bostedskommunen.

Retningslinjer

Nye retningslinjer for Trøndelag finner du her. Gjelder f.o.m. 01.01.22