User name:

UserExtensions.GetUsername()=

TT-kort

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT)

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Informasjon om TT-ordningen

Kommer du fra tidligere Nord-Trøndelag eller Sør-Trøndelag? Her finner du informasjon du trenger, samt søknadsskjema.