TT-kort

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT)

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Brukerhåndbok

Brukerhefte gjeldende f.o.m. 01.01.20

Skjema

Søk om TT-kort her. OBS! Skjemaene skal sendes til bostedskommunen.

Retningslinjer

Nye retningslinjer for Trøndelag finner du her. Gjelder f.o.m. 01.01.20