Legeerklæring som LEGE fyller ut

For at din pasient skal få TT-kort må du som lege sende inn legeerklæring. I tillegg må pasienten søke om TT-kort i eget skjema.

Hva må du som lege gjøre?  

Alle tidligere søknadsskjemaer fra før 1. januar 2024 må kastes og det nye skjemaet om TT-kort brukes av deg. Dersom vi mottar søknader på gamle skjemaer, vil vi ikke behandle søknadene for dine pasienter.  

Du og din pasient må gjøre to ting:

  1. Du som lege må sende inn legeerklæring til Trøndelag fylkeskommune. 
  2. Når du har sendt inn legeerklæring må din pasient søke om TT-kort 

Fylkeskommunen behandler søknaden 

Det er fylkeskommunen som skal avgjøre søknaden, og det er viktig at vi får så presis og fullstendig informasjon som mulig om sammenhengen mellom funksjonsnedsettelsen og det at søkeren ikke kan reise med kollektive transportmidler.  

Om ny TT-ordning 

Fylkestinget i Trøndelag vedtok 13. juni 2023 endring av brukergodkjenning for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Den nye ordningen trer i kraft 1. januar 2024. 

Den største forskjellen fra tidligere ordning er at: 

  • All saksbehandling vedrørende TT-ordningen blir gjort av Trøndelag fylkeskommune. 
Sist oppdatert 18.12.2023