Kollektivtransport

AtB

Fra 1. januar 2018 har AtB ansvar for organiseringen av kollektivtrafikken i Trøndelag fylke.

Hva er AtB

AtB er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Trøndelag, og har ansvaret for å planlegge, kjøpe og markedsføre kollektivtjenester. Les mer her.

Bestillingstransport

Bestillingstransport er et fleksibelt kollektivtilbud med dør-til-dør transport, hvor du kun betaler ordinær busstakst. Transporten forhåndsbestilles innen en gitt bestillingsfrist, og turen kjøres kun om noen har bestilt.

Mobilitet

Mobilitet som en tjeneste i Trøndelag fylkeskommune handler om ulike løsninger for å forflytte seg fra et sted til et annet.

Miljøpakken

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Les mer om Miljøpakkens prosjekter her.