Kollektivtransport

AtB

AtB har ansvar for organiseringen av kollektivtrafikken i Trøndelag fylke.

Hva er AtB

AtB er et mobilitetsselskap med hovedansvar for organiseringen av kollektivtransporten i Trøndelag. AtB er heleid av Trøndelag fylkeskommune. Les mer her.

AtB Bestill

Bestill en tur fra A til B basert på ditt reisebehov. Fleksibel transport følger ikke en fast rutetabell, men kjører innenfor bestemte soner og tider.

Mobilitet

Mobilitet som en tjeneste i Trøndelag fylkeskommune handler om ulike løsninger for å forflytte seg fra et sted til et annet.

Miljøpakken

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Les mer om Miljøpakkens prosjekter her.