Kollektivtransport

AtB

AtB har ansvar for organiseringen av kollektivtrafikken i Trøndelag fylke.

Hva er AtB

AtB er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Trøndelag, og har ansvaret for å planlegge, kjøpe og markedsføre kollektivtjenester. Les mer her.

Fleksibel transport

Bestill en tur fra A til B basert på ditt reisebehov. Fleksibel transport følger ikke en fast rutetabell, men kjører innenfor bestemte soner og tider.

Mobilitet

Mobilitet som en tjeneste i Trøndelag fylkeskommune handler om ulike løsninger for å forflytte seg fra et sted til et annet.

Miljøpakken

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Les mer om Miljøpakkens prosjekter her.