User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Miljøpakken

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Gjennom bymiljøavtalen har vi forpliktet oss til å klare nullvekstmålet, det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen vokser.

Sist oppdatert 02.10.2018