Løyve persontransport

Fylkeskommunen er løyvemyndighet for drosjeløyver, selskapsvognløyver og ruteløyver.

Det kan søkes om drosjeløyve fra mandag 2. november 2020.

Kontakt

Ta kontakt med oss

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjema

Drosjeløyver

Informasjon om drosjeløyver og nytt regelverk fra 1. november 2020.