User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Løyve persontransport

Fylkeskommunen er løyvemyndighet for behovsprøvde løyver. Drosjeløyve, selskapsvognløyve og ruteløyver.

Det vil med tiden bli felles retningslinjer og praksis i nye Trøndelag fylkeskommune. Fram til det er på plass er informasjonen noe forskjellig utfra hvor du bor. Kommer du fra tidligere Nord-Trøndelag eller fra tidligere Sør-Trøndelag, finner du på lenkene under.

Kontakt

Ta kontakt med oss

Ledige drosjeløyver

Her finner du ledige drosjeløyver

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjema

Høringer

Offentliggjøring av høringsdokumenter fra Trøndelag fylkeskommune.