User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Løyve persontransport

Fylkeskommunen er løyvemyndighet for behovsprøvde løyver. Drosjeløyve, selskapsvognløyve og ruteløyver.

Det vil med tiden bli felles retningslinjer og praksis i nye Trøndelag fylkeskommune. Fram til det er på plass er informasjonen noe forskjellig utfra hvor du bor. Kommer du fra tidligere Nord-Trøndelag eller fra tidligere Sør-Trøndelag, finner du på lenkene under.

Drosjeløyve - slik søker du

Lenker til tidligere Nord- og Sør-Trøndelag

Søknad

Lenker til tidligere Nord- og Sør-Trøndelag