Løyve persontransport

Fylkeskommunen er løyvemyndighet for drosjeløyver, selskapsvognløyver og ruteløyver.

Kontakt

Ta kontakt med oss

Drosjeløyver

Informasjon om drosjeløyver og nytt regelverk fra 1. januar 2023.