Fartøyvern

Jekta Pauline, Steinkjer. Bygget i 1860. Status som vernet fartøy i 1991. Foto Frode Kristiansen
Jekta Pauline, Steinkjer. Bygget i 1860. Status som vernet fartøy i 1991. Foto Frode Kristiansen

Norge har Europas lengste kystlinje. Fra de tidligste tider har båt vært den viktigste måte å forflytte seg på, og vi har derfor en lang og spennende maritim historie.

Båten er tilpasset forskjellige geografiske områder langs vår langstrakte kystlinje, og har værttilpasset mange forskjellige funksjoner. Dette spennende fagområdet har fanget interessen til mange. En av gruppene med ivrige og svært flinke entusiaster engasjerer seg i fartøyvern. Gruppen legger ned en formidabel innsats for å ta vare på vår felles maritime historie, holde båtene operative og samler kunnskap rundt drift, vedlikehold og reparasjoner.

Foruten å holde et fartøy i autentisk stand, er det også viktig å ivareta kunnskapen om bruk av materialer og rette håndverksmetoder for å sikre at vernede fartøy blir «tidskapsler» for fremtiden. Eiere og drivere av et vernet fartøy bygger opp stor kunnskap om fartøyets historie, og gjennom bruk, uvurderlig kunnskap om hvordan båten fungerer.

Frivillighet er nøkkelordet for å ta vare på vår maritime historie. Rundt om i landet er foreninger og lag etablert med formål om å ta vare på utvalgte båter og kulturmiljøer. I tillegg har en del enkeltpersoner gjort fartøyvern og maritim historie til sin livsoppgave. Innsatsen lagene og enkeltpersoner legger ned for å ta vare på fellesskapets maritime kulturarv er uvurderlig. Fellesskapet ser viktigheten av denne innsatsen og bidrar økonomisk for å sikre at de flytende kulturminnene blir ivaretatt som kunnskapskilde for fremtidige generasjoner.   

MK Trygg, Trondheim. Bygget i 1914. Status som vernet fartøy i 2020. Foto Frode Kristiansen
MK Trygg, Trondheim. Bygget i 1914. Status som vernet fartøy i 2020. Foto Frode Kristiansen

I 2020 fikk Trøndelag fylkeskommune oppgavene innen fartøyvern formelt overført fra Riksantikvaren. Trøndelag har i dag 18 fartøy med status om vernet, og med flere på gang. Disse er spredd over hele fylket, men med en god samling rundt Trondhjem Kystlag i Kanalhavna i Trondheim.  Fartøyene representerer et bredt spekter av typer og funksjoner slik som fiskefartøy, ferjer, spesialfartøy, lastefartøy, med flere. De representerer også forskjellige typer fremdrift som seil, damp og diesel, og er bygget av forskjellige materialer som tre, jern og stål. Hver på sitt vis representer de en tidsepoke, et konkret behov i den aktuelle tiden og er eksempler på sin byggetids teknologiske nyvinninger.  

Å foreta nødvendig reparasjoner etter antikvariske prinsipper er kostnadskrevende, og Trøndelag fylkeskommune bidrar årlig med midler til antikvarisk fartøyvern etter søknad. I samarbeid med frivillige lag og foreninger og entusiastiske enkeltpersoner ønsker vi å sikre at deler av fartøyvernflåten i fylket er operative og at viktige elementer i sjøfartsnasjonen Norge og Trøndelags maritime historie blir tatt vare på for fremtiden. 

Kontaktperson er Frode Kristiansen. Epost:

Sist oppdatert 04.04.2022