Arkeologi

Tips og råd

Tips om hvordan man skal forholde seg til arkeologiske utgravinger.

Metallsøk

Metallsøk og bruk av metalldetektor har blitt en populær hobby i hele landet, og Trøndelag er ikke noe unntak. Det er en spennende hobby der man kan gjøre flotte funn.

Etterreformatorisk arkeologi

Arkeologi etter reformasjonen i 1537

Kulturminner under vann

Trøndelagskysten byr på noe av landets fineste opplevelser under vann. Som dykker kan du gi viktige bidrag til vår felles kulturarv ved å rapportere inn funn du gjør under vann