User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Metallsøk

Metallsøk og bruk av metalldetektor har blitt en populær hobby i hele landet, og Trøndelag er ikke noe unntak. Det er en spennende hobby der man kan gjøre flotte funn.

Riksantikvarens retningslinjer for privat metallsøking

De aller viktigste punktene i retningslinjene er at du må ha tillatelse fra grunneieren, at du kun graver i pløyelaget, og det er ikke tillatt å gå på automatisk freda kulturminner (inkl. sikringssonen). Husk også hvilke funn som er innleveringspliktige – dette gjelder alle funn som du tror er eldre enn 1537, alle samiske gjenstander eldre enn 100 år, og alle mynter eldre enn 1650. Er du i tvil, så ta kontakt med en av arkeologene.

Arkeologene i fylkeskommunen er primærkontakt og tar imot funnene. Da er det viktig at du har fylt ut et funnskjema for hver enkelt gjenstand. Funnskjema for detektorfunn finner du i høyre kolonne på denne sida:

Funnskjema arkeologiske kulturminner

Kanskje finnes det noen aktive metallsøkere i ditt nærmiljø? –Finn gjerne noen å søke sammen med; det er sosialt, og dere kan utveksle erfaringer og kunnskap. Det finnes flere grupper på Facebook også.

Metalldetektor i Norge sine facebooksider

Sist oppdatert 01.12.2017