Metallsøk

Metallsøk og bruk av metalldetektor har blitt en populær hobby i hele landet, og Trøndelag er ikke noe unntak. Det er en spennende hobby der du kan gjøre flotte funn
Bilde av personer som søker med metalldetektor,

Trøndelag fylkeskommune opplever at stadig flere tar kontakt med oss om metallsøkerfunn. Vi anbefaler både nye og etablerte metallsøkere om å organisere seg i en metallsøkerklubb eller ulike facebook-grupper som omhandler metallsøking. I disse gruppene kan dere få god og rask hjelp til identifisering av funn. Her kan dere også utveksle erfaringer og kunnskap om hvordan man skal søke og hva som er innleveringspliktige gjenstander.

Riksantikvaren har utarbeidet retningslinjer for metallsøk og hva du skal gjøre hvis du kommer over et funn. Det er viktig å sette seg inn i disse før du går ut og søker.

Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker og funnskjema for gjenstander finner du her

De viktigste punktene er:

 • Du må ha tillatelse fra grunneier
 • Du kan kun grave i pløyelaget
 • Det er ikke tillatt å gå på automatisk fredete kulturminner (inkludert sikringssone)
 • Du må levere alle funn som er innleveringspliktige - dette gjelder alle funn som du tror er eldre enn 1537, alle samiske gjenstander eldre enn 1917, og alle mynter eldre enn 1650

Hva gjør du hvis du finner noe som kan være et kulturminne?

 • Det er fylkeskommunen i det fylket du har gjort funnet som skal ta imot funnet
 • Registrer funnet på vårt funnskjema for metallsøkerfunn. Da kan du fylle inn all nødvendig informasjon på stedet, og melding går automatisk til aktuell saksbehandler. 

  Funnskjema - metalldetektorfunn

Eventuelt kan du sende melding til: postmottak@trondelagfylke.no. Vær obs på dette hvis du sender e-post:

 • Legg ved nøyaktig utfylt funnskjema (PDF)
 • Legg gjerne ved bilder, både av gjenstanden, funnstedet, omgivelsene rundt og GPSen med koordinater.
 • Merk meldingen med «Arkeologi – metallsøkerfunn - kommune». Din epost vil da fordeles til en av våre arkeologer/saksbehandlere som vil ta kontakt med deg

Levering av funn

Vi tar ikke imot funn uten at det er avtalt med en av våre arkeologer/ saksbehandlere. Funnskjema må være korrekt utfylt før levering.

 • Sørg for å oppbevare gjenstanden i en egnet eske eller pose. Ikke vask eller rens på gjenstanden
 • Merk esken eller posen med gårds- og bruksnummer der funnet er gjort, funndato og navnet ditt
 • Funn skal ikke sendes i posten uten at det er avtalt.


Finnes det flere aktive metallsøkere i ditt nærmiljø? Finn gjerne noen å søke sammen med; det er sosialt, og dere kan utveksle erfaringer og kunnskap. Det finnes flere grupper på Facebook

Metalldetektor og historie sine facebooksider

Metallsøking i Norge sine facebooksider

Sist oppdatert 13.12.2023