Kulturminner under vann

Trøndelagskysten byr på noe av landets fineste opplevelser under vann. Og som dykker kan du gi viktige bidrag til vår felles kulturarv ved å rapportere inn funn som du gjør under vann
Bilde av Perlen. I 1781 forliste fregatten «Perlen» utenfor Kjerringberget på Lade, etter å ha blitt tatt av storm på reden ved Munkholmen. Med seg ned i dypet tok «Perlen» med seg fire mann, 57.000 murstein, samt rug og andre handelsvarer som blant annet skulle leveres til «fru Hofagentinde Lysholm & Co» i Trondheim. I 1967 ble «Perlen» gjenoppdaget av sportsdykkere, og arkeologisk gravd ut i 1975. Foto: Christian Skauge
Bilde av Perlen. I 1781 forliste fregatten «Perlen» utenfor Kjerringberget på Lade, etter å ha blitt tatt av storm på reden ved Munkholmen. Med seg ned i dypet tok «Perlen» med seg fire mann, 57.000 murstein, samt rug og andre handelsvarer som blant annet skulle leveres til «fru Hofagentinde Lysholm & Co» i Trondheim. I 1967 ble «Perlen» gjenoppdaget av sportsdykkere, og arkeologisk gravd ut i 1975. Foto: Christian Skauge

Kulturminneloven gir beskyttelse til skipsfunn eldre enn hundre år. Det er byggedato som setter grensen. Viktig å vite, er at et skipsfunn ikke bare er skroget, men også last og inventar. Hvis noe blir mistet eller kastet fra en båt, er dette også et skipsfunn i lovteksten! Årsaken til dette, er ønsket om å ta vare på kildeverdien på sjøbunnen i gamle havner, rorskifter og lignende.  Gjør du funn av noe gammelt på sjøbunnen, ta alltid kontakt med en arkeolog. Sannsynligheten er stor for at vi ønsker at gjenstanden ligger der den er. Da bidrar du og vi til at konteksten er sikret, noe som er like viktig som selve tingen.

Dykking i ferskvann er noe vi har rik anledning for i Trøndelag, og her er muligheter for virkelig spennende funn. Bevaringsforholdene er normalt langt bedre i ferskvann, og gir mulighet for godt bevart organisk materiale. En ting er funn av gamle båter. Sjansene for å finne fangstinnretninger som fiskesluser og redskaper er også til stede. Er du riktig heldig, kan du komme over funn eller kulturlag som er svært gamle. Som med alle arkeologiske funn, er det viktig å sikre konteksten. Dette gjør du ved først å melde ifra, og gjøre observasjoner som ikke skader eller endrer på noe av det du ser. Ta posisjon, og gjerne bilder om du har mulighet.

Hva gjør du hvis du finner noe du tror er et kulturminne under vann? 

  • Meld ifra -Ikke ta opp funnet før du har pratet med en arkeolog hos fylkeskommunen
  • Det er fylkeskommunen i det fylket du har gjort funnet som skal ta imot funnmelding.  Er funnet gjort i Trøndelag: Bruk . Din epost vil da fordeles til en av våre arkeologer, som tar kontakt med deg. Vi sørger også for at marinarkeologene ved NTNU Vitenskapsmuseet blir informert. De kan delta i felt ved behov.
  • Bruk funnskjemaet til Riksantikvaren, som du finner her: https://www.riksantikvaren.no/wp-content/uploads/2020/03/Sj%C3%B8funnskjema-003.pdf
  • Vær nøye med å føre riktige koordinater, med opplysninger om rett Datum/projeksjon. Er du i tvil om koordinatene blir riktig, legg ved et skjermbilde av mobilen din med kartavmerkningen.

Nyttige lenker

https://www.ntnu.no/museum/kulturminner-under-vann

https://ndf.no/Marinarkeologi

https://www.riksantikvaren.no/veileder/skipsfunn-kulturminneloven-14/

Sist oppdatert 04.12.2020