Dokumenter og databaser

Lovverk og forskrifter

Lenker til sentrale lovverk og forskrifter for kulturminnefeltet

Askeladden og andre databaser

Her finner du lenker til kulturminnedatabasen Askeladden og andre nyttige databaser for kulturminnefeltet.

Landsverneplaner

De statlige sektorene har utarbeidet egne landsverneplaner for sine bygninger og anlegg. Riksantikvaren har samlet informasjon om disse på sine nettsider.

Retningslinjer for metallsøk

Riksantikvaren har utarbeidet retningslinjer for privat bruk av metallsøker.