Dokumenter og databaser

Lovverk og forskrifter

Her finner du sentrale lovverk og forskrifter med lenker for kulturminnefeltet

Askeladden og andre databaser

Her finner du lenker til kulturminnedatabasen Askeladden og andre nyttige databaser for kulturminnefeltet.

Landsverneplaner

De statlige sektorene har utarbeidet egne landsverneplaner for sine bygninger og anlegg. Riksantikvaren har samlet informasjon om disse på sine nettsider.