Verdensarv, kulturmiljø, landskap

Verdensarv Røros

Les mer om bergverkshistorien og sporene i landskapet som fikk Trøndelag på verdenskartet.

Andre utvalgte kulturmiljø

Trøndelag har mange fascinerende kulturmiljø, og to av dem er fredet. Her kan du lese litt om hva kulturmiljø er! 

Utvalgte kulturlandskap

Utvalgte kulturlandskap i landbruket er en nasjonal satsning med mål om å ivareta kultur-, miljø- og landbruksverdier i avgrensede områder. Her kan du lese mer om UKL.