Kulturmiljø og landskap

Freda kulturmiljø

Trøndelag har mange fascinerende kulturmiljø, og to av dem er fredet. Her kan du lese litt om hva kulturmiljø er 

Utvalgte kulturlandskap - UKL

Utvalgte kulturlandskap i landbruket er en nasjonal satsning med mål om å ivareta kultur-, miljø- og landbruksverdier i avgrensede områder. Her kan du lese mer om UKL

KULA - kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

KULA skal bli et landsomfattende register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Her kan du lese om KULA-arbeidet i Trøndelag

Mangfoldige Trøndelag

Her finner du oversikt over kulturmiljø, kulturlandskap og fartøy i fylket som har regional, nasjonal eller internasjonal verdi