Mangfoldige Trøndelag

Vera i Verdal. I fjellområdene på grensa til Sverige møttes den samiske, skogfinske og norske bondekulturen. Foto: Aud Sælleg
Vera i Verdal. I fjellområdene på grensa til Sverige møttes den samiske, skogfinske og norske bondekulturen. Foto: Aud Sælleg

Mangfoldige Trøndelag gir en oversikt over kulturmiljø, kulturlandskap og fartøy i fylket med regional, nasjonal eller internasjonal verdi.  I dokumentet kan du lese om bakgrunnen for utvalget, kriteriene, og videre oppfølging av oversikten. Oversikten omfatter ikke enkeltminner.

Mangfoldige Trøndelag er en del av Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag, vedtatt i fylkestingets møte 15. desember 2021. I løpet av planperioden skal fylkeskommunen i utarbeide informasjonsark for områdene i samarbeid med kommunene.

Neste revidering av oversikten kommer i 2023/2024.

Her kan du lese Mangfoldige Trøndelag: 

Mangfoldige Trøndelag - vedlegg - vedtatt fylkestinget i møte 151221.pdf
Sist oppdatert 28.01.2022