Hva gjør vi,        hvem er vi?

Hvem gjør hva

Møt dem som jobber med kulturminnevern i Trøndelag fylkeskommune, og finn ut hvem som gjør hva.

Hva er et kulturminne

Les mer om kulturminner som alle sporene etter folk før oss og historiene om levd liv

Kulturarven som ressurs

Her kan du lese om kulturminner som opplevelse, verdifulle attraksjoner og viktige ressurser i samfunnsutviklingen.