Hva er et kulturminne

Kulturminner er alle spor etter folk før oss og historier om levd liv, fra de første menneskene trakk sine kanoer i land på Trøndelagskysten for nesten 12000 år siden og fram til i dag.

Vi deler landskapet med utallige generasjoner før oss, det er et landskap befolket av kvinner, menn og barn opp gjennom århundrer og årtusener.

Alle har sine egne historier å fortelle. Noen av fortellingene har etterlatt seg fysiske spor i landskapet, andre har etterlatt seg spor i form av tradisjoner, tro og hendelser, enkelte har ikke etterlatt seg noe. Kulturminner er mange ulike historier; tragiske, triste, vonde, gode, hyggelige og spennende.

Noen kulturminner er enkle å forstå, andre trenger forklaring. Noen kan være vanskelige å få øye på, andre kan vekke undring, irritasjon og sinne. Kulturminner kan være skjulte, svake og nesten utviskede spor i landskapet. De kan være ruiner, falleferdige bygninger og bygninger som stadig er i bruk.

Kulturminner er alt fra den minste lille pilspiss på en gammel boplass fra steinalderen, gravrøyser og -hauger, maskineri og teknisk utstyr som står igjen etter gruvedrift og mineralutvinning, solide konstruksjoner eller miljøgifter.

Sist oppdatert 09.07.2021