Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten javascript, men det vil desverre resultere i noe redusert funksjonalitet.

User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Bygg og anlegg

Freda, verna, verneverdig

Hva betyr begrepene og hva innebærer de?

Råd om vedlikehold

Tips og lenker til mer informasjon om vedlikehold og istandsetting av bygninger.

Tilskudd

Oversikt over ulike tilskuddsordninger.

Freda bygg og anlegg

Hvilke freda bygg og anlegg har vi i Trøndelag?

Sefrak-registeret

Sefrak er et nasjonalt register over bygninger bygd før 1900. Hva innebærer registreringen?