Råd om vedlikehold

I arbeidet med å vedlikeholde eldre hus er det nødvendig å kjenne til hvordan disse byggene er bygd og hvordan de bør vedlikeholdes og istandsettes. Her får du gode råd.

Gamle hus er bygd med andre materialer og teknikker enn i dag. De er bygd i tradisjonell byggeskikk som er typisk for Trøndelag eller tidligere tiders stilepoker som sveitserstil eller funkis.

I arbeidet med å vedlikeholde eldre hus er det nødvendig å kjenne til hvordan disse byggene er bygd og hvordan de bør vedlikeholdes og istandsettes. Slik unngår du at bygningen blir utsatt for feil vedlikehold som kan gi huset skader på sikt.

Før arbeidet settes i gang er det viktig å knytte til seg håndverkere med kompetanse i tradisjonelt bygningshåndverk. Slik kompetanse har håndverkere som har tatt lengre kurs og utdanning i bygningsvern.

Håndverker skal kunne dokumentere dette skriftlig. Det er viktig å ha god tid til planlegging av tiltakene. Det gir best resultat.

 

Sist oppdatert 01.12.2017