Formidling og skjøtsel

Formidling

Hva er formidling og hvorfor er informasjon om kulturminner viktig?

Skjøtsel, tilrettelegging og bruk

Her kan du lese om ulike former for skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner.

Kulmin

Lær om vår strategi for digital formidling av kulturminner via mobiltelefon og nettbrett. Se korte videofortellinger hvor kulturarven gjøres levende og dramatisk.

Sosiale medier

Vil du vite mer om kulturarven i Trøndelag? Følg oss på Facebook eller besøk vår blogg!

Universell utforming

Kulturarven for alle? Kulturminner og muligheter for tilrettelegging.