Kulmin

Kulmin er fylkeskommunens strategi for digital formidling av kulturminner via mobiltelefon og nettbrett.

Kulmin - Digital formidling av kulturminner via mobiltelefon og nettbrett.

Kulmin er korte videofortellinger hvor kulturarven gjøres levende og dramatisk gjennom tekst, lyd, film og bilde. I fokus står den gode fortellingen. De er basert på vitenskap, kulturhistorisk og arkeologisk faktamateriale. Vi bruker mange forskjellige fortellergrep i våre historier. Gjennom Kulmin dramatiserer vi historiene og gjør kulturminnene mer tilgjengelig og spennende.

Kulmin er utviklet med hensyn til universell utforming. Formidlingen skal være like tilgjengelig for svaksynte og hørselshemmede som for funksjonsfriske.

Vi tar i bruk Kulmin på utvalgte kulturminner i fylket, både ut fra egne prioriteringer og gjennomdiskuterte utvalg, og på områder etter ønske og i samarbeid med kommuner, lokale organisasjoner og lokalbefolkning. Vi vektlegger samarbeid hvor vi utnytter investeringer i bredbånd/mobil og tilrettelegging på kulturminner for å skape et moderne og lønnsomt digitalt verktøy for reiselivet og lokalsamfunnet. Kulturminner og helhetlige kulturmiljøer langs ruter (vei, sti – bil, båt, sykkel, føtter) som binder områder og landskap sammen prioriteres.

Perler på en snor (Foto: Kulturminnevern Trfk)

Indre Fosen kommune bruker Kulmin aktivt i sin satsing på nærings- og attraksjonsutvikling samt opplevelse med basis i kulturminner. 30 kulturminner er tilrettelagt med Kulmin langs en sammenhengende og spennende kystlinje - som «perler på en snor» fra helleristningsfeltet på Stykket ved ferjeleiet på Rørvik til kulturmiljøet Råkvåg inne i Sørfjorden. Ruten binder det store og overordnede landskapet sammen, med muligheter for vandring og opplevelse gjennom å tilrettelegge korte og lange turer. Folkehelseperspektivet er med som egen motiverende drivkraft.

Indre Fosen har som målsetting for bruk av Kulmin i kommunen:

  • ta vare på kulturminnene i kommunen og gjøre dem tilgjengelig for innbyggerne og tilreisende
  • bruke kulturminnene aktivt i reiselivsarbeidet og knytte dem sammen til en helhetlig presentasjon av kommunen og som en del av Fosen
  • bruke kulturminnene som turmål på stier og turløyper i arbeidet for å styrke folkehelsa
  • benytte ny teknologi for å utvide tilgjengelighet, nå flere grupper og formidle mer kunnskap
  • involvere lokale reiselivsbedrifter i arbeidet med å formidle/skape interesse for kulturminnene og de tar dem i bruk i markedsføringa av egen virksomhet

Ta en titt på alle perlene på www.kulmin.no og på www.cultourist.no

Bautaen på Refsnes (Foto: Pål Ødegård)
Bautaen på Refsnes (Foto: Pål Ødegård)

Et av våre tilrettelagte kulturmiljø langs perlerekka i Indre Fosen kommune er Refsnes, et sted med lang tidsdybde, mangfold og variasjon. På stien som snor seg gjennom kulturminneområdet vandrer du gjennom 9000 års historie fra steinalderen for mange tusen år siden til dagens bosetting og bruk av området. Kulturminnene er skiltet.

Skiltene forteller deler av historien, men du kan også utforske historien til de mange kulturminnene med mobiltelefon eller nettbrett. Området har gratis trådløst nett! Ved å skanne QR-koden på skiltene eller taste inn systemets adresse (m.kulmin.no/refsnes), får du umiddelbar tilgang til digitale fortellinger hvor kulturarven gjøres levende og dramatisk gjennom tekst, lyd og bilde. Dette gir deg en utvidet opplevelse av kulturminnene.

Vi ønsker deg velkommen til Refsnes - til spennende opplevelser i tid og rom.

Små video-fortellinger om de spennende kulturminnene på Refsnes finner du på www.kulmin.no og på www.cultourist.no

Vi lager stadig nye Kulmin-videoer. Ta en titt på våre spennende Kulmin-historier her: www.kulmin.no og m.kulmin.no

Sist oppdatert 01.12.2017