Skjøtsel, tilrettelegging og bruk

Det gode produktet er det som ikke ødelegges eller forringes, men som lever videre i fremtiden.

Kulturminnevern, skjøtsel (Foto: Kristin Prestvold)

Kulturminner forteller historier om mennesker som bodde og levde før oss. De er møteplasser mellom fortid og nåtid.

Skjøtsel av kulturminner er viktig for at kulturminnene kan

  • oppleves og brukes
  • gi mening i dag
  • fortelle historier
  • sikres
  • tilrettelegges
  • vedlikeholdes

Skjøtsel er alle typer tiltak for å sikre, bevare og gjøre kulturminnene synlige. Dette kan være å tilrettelegge og gjøre tilgjengelig, å formidle, skilte, bevare og vedlikeholde, å sikre, reparere og restaurere (istandsette), og å rekonstruere og konservere kulturminnene ute i landskapet.

For våre arkeologiske kulturminner er gjengroing et økende problem. Disse kulturminnene er så gamle at de ligger i ruiner, mer eller mindre nedbrutt av tidens tann, fragmenterte spor etter folk før oss, som regel godt gjemt under viltvoksende vegetasjon og villnis, skjult av trær og busker. Slike kulturminner er både vanskelig å finne, gjenkjenne og forstå. Vi gjør en stadig større innsats for å få kulturminnene i landskapet fram i lyset og holde dem synlige.

Tiltak for skjøtsel og praktisk tilrettelegging har stor formidlingseffekt og bidrar til attraktive opplevelser og verdiskaping. Arbeidet utføres ofte som et samarbeid mellom fylkeskommune, kommuner, grunneiere, frivillige lag og organisasjoner samt andre aktører og interesserte. Fylkeskommunen gir enten råd eller styrer arbeidet avhengig av faglig vanskelighetsgrad.

Sist oppdatert 01.12.2017