Formidling

Et ord som ikke skrives ned blir borte. Et kulturminne som ingen kjenner til er glemt.

For å ivareta Trøndelags kulturminner, må vi tegne verdifulle bilder av dem i våre sinn. Uten kjennskap og kunnskap blir sporene i landskapet ofte uleselige og uforståelige. Kulturminnene blir viktige og interessante når historiene bak dem er kjent. Informasjon og formidling av kunnskap er godt vern og viktig i forvaltningen av våre kulturminner.

God kunnskapsformidling er de historiene vi forteller og hvordan vi forteller dem. Historiene gir opplevelsene av kulturminnene tyngde. Gjennom historiene blir kulturminnene kilde til kunnskap, forståelse og opplevelser, møteplasser mellom fortid og nåtid. De gir følelse av nærhet til fortidens mennesker, og blir viktige elementer i opplevelsen og formidlingen av landskap og historie.

Forståelse og kunnskap er nødvendig for å skape balanse mellom vern og utvikling, bevaring og bruk. Du skal forstå informasjonen vi gir og vi skal formidle den bredt gjennom ulike kanaler. Det er mange måter å fortelle gode historier på. Vi bruker personlige historiefortellere og guider, og vi bruker ulike fysiske informasjonssteder som skilt og brosjyrer. Ny teknologi, digital formidling og sosiale medier gir mange og nye muligheter.

Sist oppdatert 29.06.2021