Sosiale medier

Kulturminner, kulturmiljøer og landskap er viktige kilder til kunnskap om Trøndelags historiske utvikling, om vårt forhold til hverandre og til naturen gjennom tusenårene.

De store strukturene i landskapet, som nettverket av jernframstillingsanlegg i de indre delene av Trøndelag og restene etter store gårdsanlegg i de rike jordbruksbygdene, trekker opp de store linjene. De forteller historier om virksomhet, om produksjon og omfang, maktkamp, samfunnsdannelse og samfunnsendring. Mindre strukturer som traktor og traktorvogner, boreutstyr, rester av smie, verksted eller brakker etter den siste gruvedrifta viser detaljer av virksomhetene.

Mellom de store og mindre strukturene ligger de små detaljene. De som forteller om mennesker, om daglige gjøremål og handlinger på plassen. Restene av feller, bein, redskap, husgeråd, skår av keramikk og glass, skosåler, rustne spiker og hermetikkbokser forteller de enkeltstående historiene tilknyttet individuelle og unike hendelser.

Lyst til å vite mer om kulturminner og Trøndelags unike og spennende kulturhistorie? På vår Facebookside og på vår blogg «Kulturminna» skriver vi fyldig om våre arbeidsoppgaver og hva vi oppdager i vår jobb med å ta vare på Trøndelags kulturminner og fascinerende kulturarv. 

Følg oss på Facebook

Blogg: Kulturminna.no

Sist oppdatert 01.12.2017