Universell utforming

For å nærme seg et samfunn der alle kan delta på en likeverdig måte, skal viktige kulturminner så langt det er mulig tilrettelegges for alle.

Men ikke alle kulturminner egner seg for universell utforming. Kulturminnene er forskjellige og tålegrense og sårbarhet varierer. Det er kulturminnet som bestemmer hvilke tiltak for å tilrettelegge og gjøre tilgjengelig som kan iverksettes.

Sist oppdatert 01.12.2017