Prosjekter

Kulturminner i kommunen (KIK)

Hvilke historier og kulturminner definerer stedet du bor på? Dette er spørsmål kommunen stiller når de lager en kulturminneplan.

Kongevegen over Dovrefjell

Kongevegen over Dovrefjell, mellom Dovre og Oppdal, er et viktig kulturminne med en rik historie.

Gravfeltet på Vang

Gravfeltet på Vang i sentrum av Oppdal er magisk og unikt. Det er Norges og ett av Nord-Europas største gravfelt fra jernalderen med rundt 900 gravhauger samlet i et vakkert kulturlandskap.