Grønn offentlig finans

Fire elever står i ring og smiler til hverandre utenfor Tiller videregående skole. Fotograf: Ronny M Danielsen
Foto: Ronny M Danielsen

Hvordan kan kommuner bruke verktøy fra finansbransjens grønne skifte? Hvordan kommuner kan forstå og håndtere klimarisiko og ta i bruk grønne standarder i planlegging, innkjøp og næringsutvikling som tar hensyn til klima- og miljømessige faktorer.

Den 14. mars er det webinar om Grønn offentlig finans, der Kommunalbanken, Stjørdal kommune og Trøndelag fylkeskommune er invitert for å si noe om hvordan kommuner kan jobbe med temaet.

 

  • Kommunalbanken, ved Miriam Bugge Andersen, rådgiver klima og finans, forteller om klimarisikovurderinger for kommuner
  • Stjørdal kommune, ved Roar Størseth, kommunalsjef økonomi, foregangskommune innen klima og miljø, grønne investeringer
  • Trøndelag fylkeskommune, ved Mari Roald Bern, klimakoordinator, om grønn offentlig finans og hva det innebærer.

Se opptak av webinaret her

Se alle presentasjoner fra webinaret her (PDF)

Andre lenker

Prosjektet Grønn offentlig finans - en kunnskapspakke for kommune-Norge (PDF kort versjon)

Prosjektet Grønn offentlig finans - en kunnskapspakke for kommune-Norge (PDF hovedrapport)

For mer informasjon om grønn offentlig finans, se:

Miljødirektoratets tips om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan bruke grønn offentlig finans som verktøy i sitt arbeid

Se opptak av webinar arrangert av Klimastiftelsen:

«Hvordan sikre at din kommune investerer bærekraftig og klimariktig?»

«Slik kutter kommuner og fylker utslipp og kostnader»

Sist oppdatert 17.03.2023