På klimashopping med proffene

en mann på et kontor står og holder en kaffekopp

I Trondheim finnes en type shoppere som du kanskje ikke har hørt om. De er klimashoppere og handler klimasmart på oppdrag fra kommunen.

Hør podkasten:


Hvert år kjøper det offentlige Norge, altså kommuner, fylkeskommuner og staten, inn tjenester for hele 600 milliarder kroner. Mye av dette handles inn etter klimavennlige kriterier. Men hvordan foregår «klimashopping»?

5,5 milliarder i året

En av de som har spesialisert seg på nettopp det er Kåre Sagmo-Søvde. Han er innkjøpsrådgiver i Trondheim kommune som årlig handler inn produkter og tjenester for rundt 5,5 milliarder kroner. Sammen med sine innkjøpskolleger Magnus Vestrum og Benjamin Toscher er han levende opptatt av å handle miljøvennlig.

Deres erfaring med å handle klimavennlig er med på å sikre at produktene og tjenestene som kjøpes inn både er av høy kvalitet og bidrar til det grønne skiftet.

Trenger ikke bli dyrere

I dag er det mange som tror at det er dyrere å handle produkter som er klimasnille enn ikke å gjøre det, altså å handle produkter uten tydelig miljømerking. Men dette stemmer nødvendigvis ikke, skal vi tro trioen fra Trondheim kommune.

Flere støtteordninger bidrar også til at «grønne» produkter ikke blir dyrere for kommunen enn produkter som er mindre miljøvennlige.

Miljørådgiver Magnus Vestrum vektlegger at hver og en av oss har stor påvirkningskraft.

- Hvis alle klarer å endre vanene sine litt, så har det veldig stor betydning, sier han.

Vestrum viser til eksempelet med el-bilmarkedet. I den spede elbil-starten i Norge på 1990-tallet var el-drevne biler forbeholdt idealister og folk som var veldig «på.»

- Det var ikke stas å måtte kjøre rundt i en liten bil som måtte lades hele tiden, sier Magnus Vestrum.

I dag er dette snudd om og det finnes elbiler i alle prisklasser tilrettelagt for folk som vil ta gode miljøvalg.

- Det har skjedd en markedsendring, og el-biltoget lar seg ikke stoppe, sier Vestrum.

LES MER OM SUNT KLIMAVETT: GJENBRUK

en kvinne og en mann i arbeidsklær står rygg mot rygg

Kjøp kvalitet!

Det beste for miljøet er om alle slutter å handle, noe som naturlig nok er umulig.

- Men skal du kjøpe noe, så kjøp noe av god kvalitet. Kanskje du kan reparere det du allerede har? Eller du kan gi det bort slik at du forlenger produktets levetid, sier innkjøpsrådgiver Kåre Sagmo-Søvde.

Prisen du ser på et produkt trenger riktignok ikke være den samme som den totale kostnaden. Kjøper du for eksempel en genser av god kvalitet vil den sannsynligvis også holde lengre enn hva som er tilfelle med en billiggenser. Over tid blir det trolig en lavere kostnad på genseren med god kvalitet, selv om den sannsynligvis hadde en høyere pris i innkjøpsøyeblikket.

Sjekker tilbudene nøye

Hver gang Trondheim kommune skal anskaffe et produkt eller en tjeneste, gjøres en behovsvurdering.
Her vurderes blant annet behovet. Trengs produktet? eller kan vi gjenbruke noe av det vi har fra før? er spørsmål som stilles.

Dette gjelder eksempelvis møbler og byggematerialer.

- Når vi bestemmer oss for å kjøpe noe og får inn tilbud, så er det ikke bare pris vi vurderer. Vi ser også på kvalitet og miljøpåvirkning, sier miljørådgiver ved innkjøpstjenesten i Trondheim kommune, Benjamin Toscher.

Skal gli ubemerket inn

Det er lite trolig at innbyggerne i Trondheim merker at produktene som kommunen kjøper inn er klimasnille. Men leverer du eksempelvis barnet ditt i en barnehage i kommunen, skal du være sikker på at lekeapparatene er trygge og er uten miljøgifter. Personer i pleieinstitusjoner skal også være sikre på at maten de spiser er av høy kvalitet. Folk skal med andre ord ikke merke at det ligger klimakrav bak innkjøpene.

- Vi vil at dette skal gå under radaren og flyte ubemerket inn i folks hverdagsliv, sier Vestrum.

MER SUNT KLIMAVETT: KLIMAKU

to ungdommer i et fjøs sammen med en ku

Grønne penger

Grønne finansielle produkter er et annet område det satses på. Her inngår blant annet grønne lån og grønne innskuddskontoer. Bankene skal med andre ord tilrettelegge for at innbyggerne kan ta grønne valg.

Et eksempel kan være at banken din gir deg et grønt lån fordi du skal pusse opp leiligheten din slik at det får en høyere energiklasse. Dette grønne lånet kan da gi deg som kunde en lavere lånerente.

- Det er en viktig del av omstillingen og vi er veldig interessert i at bankene skal jobbe mer inn mot kundene for å kunne redusere sin egen klimarisiko, sier Vestrum.

Strenge krav

Vestrum sier politikerne i Trondheim har stilt strenge krav, vært ambisiøse og stilt mange krav til administrasjonen.

Slik blir det økt innovasjon og næringsutvikling av.

- Ved å stille krav kan vi utvikle et marked slik at en får inn mer skattepenger. På denne måten kan det også stilles flere krav til klima og miljø, sier Vestrum.

I andre trønderske kommuner jobbes det naturligvis også med klimatilpasninger, men ikke alle kommuner har ressurser til å ha egne personer som jobber med dette.

- Fylket er fellesaktøren som jobber med dette, gjerne på vegne av de andre kommunene i Trøndelag. Det jobbes med klima, men det er underforstått at det er Trondheim som går foran, sier Vestrum.

MER SUNT KLIMAVETT: SKROTSKIFER

Samarbeid er viktig

Flere av verktøyene for å bli mer klimavennlige i den daglige driften er imidlertid gratis. Rådene ligger nemlig offentlig tilgjengelig på nett for alle kommuner.

Klimatrioen i Trondheim er uansett klare på at det å samarbeide med hele Trøndelag er viktig i klimasatsingen.

- Det er ikke noe vits i at Trondheim går foran om ikke andre følger etter, sier Vestrum.

 

Sist oppdatert 10.01.2022