Sunt klimavett for næringslivet

En mann står i arbeidsklær foran en gravemaskin

Klimaomstilling omfatter tiltak for reduksjon av klimagassutslipp, samt tiltak for klimatilpasning og karbonbinding. En god start vil for mange bedrifter være å bygge kunnskap og redusere egen ressursbruk ved hjelp av klimaregnskap.

«Vi må klare å se utover vår egen lille teig» sa kong Harald i sin nyttårstale 2019. Det gjelder i stor grad for trøndersk næringsliv. Med EUs Green Deal, norsk klimalov, karbonprising og taksonomi er det åpenbart at mulighetsrommet for grønne løsninger er stort, penger og regelverk vil gjøre det stadig mer lønnsomt.

For din bedrift vil klimatilpasning bety omstilling og satsning på  grønne løsninger. Det er få steder man har bedre forutsetninger for å lykkes enn i Trøndelag. Behovet for nye løsninger innen transport, energi, matproduksjon og infrastruktur representerer utviklingsmuligheter for offentlig forvaltning og næringslivet.

Noen nyttige lenker:  

Klimapartnere – inspirasjon i løsningsbanken 

Norsk Klimastiftelse - gode kunnskapsgrunnlag 

Klimapartnere – klimaregnskap

DistriktForsk- din innovasjon kan være et forskningsprosjekt

Regionalt forskningsfond Trøndelag- din innovasjon kan være et forskningsprosjekt

 

Sist oppdatert 10.01.2022