Klimaregnskap og budsjett

Mann med kuleramme i flere farger.
Foto: Ronny Danielsen

Klimabudsjettet viser hvordan fylkeskommunen skal bruke midler og gjennomføre tiltak for å kutte klimagassutslipp. Klimaregnskapet viser status for klimagassutslippene.

Miljødirektoratet og SSB publiserer årlig utslippsstatistikk for kommuner og fylker. Se Trøndelag i tall for ulik framstilling av denne statistikken.

Et klimaregnskap inkluderer ofte klimafotavtrykksberegninger. Det vil si at selv om utslippene skjer utenfor regionen så inngår de i regnskapene. Klimaregnskap er et viktig verktøy for virksomheter for å forstå hvordan klimaarbeidet skal gjøres for å ha størst effekt. Trøndelag Fylkeskommune har utarbeidet klimaregnskap i 2018 og 2019.

Klimaregnskap 2018

Klimaregnskap 2019

Klimaregnskap 2020-2021

 Klimaregnskap 2022

Klimaregnskap 2023

Klimabudsjett

Et klimabudsjett er en framskriving av hvordan klimagassutslippene utvikler seg, med og uten klimatiltak. Vi legger KS sin klimabudsjettveileder til grunn for arbeidet med klimabudsjetter i Trøndelag. Klimabudsjett er en del av økonomiplanprosessen i flere trønderske kommuner og i fylkeskommunen. Målet er at klimabudsjettet skal bli et styringsverktøy, slik at politikere og administrasjon skal ta gode beslutninger for klima og økonomi.

Klimabudsjett 2021

Klimabudsjett 2022

Klimabudsjett 2024. (Se kapittel 3 i økonomiplan)

Klimaframskrivning for Trøndelag mot 2030

Sist oppdatert 21.05.2024